Hạt Cái Mơn

của Giáo Phận Vĩnh Long gồm các Họ đạo:

 

www.caimon.org mến chào bạn   

 

=====>  Xin bấm vào đây để biết thêm về: Những nhân vật đặc biệt của Giáo Hạt Cái Mơn

 

Các vị thánh nhân
 

Cuộc đời của một số linh mục xuất sắc
 

Cuộc đời thánh hiến của một số tu sĩ

HỌ CHỢ LÁCH 

Lịch sữ họ đạo:

 

Năm 1930 Thầy giảng Cái Nhum đến lập một nhà dạy bằng lá, tại bờ kinh Chợ Lách thuộc làng Sơn Định huyện Chợ Lách, như một điểm truyền giáo. Công việc chưa phát triển.

 

* năm 1930 ông Micae Nguyễn hữu Mỹ quê Bến Tre làm tri huyện Chợ Lách. Ông đă cùng Linh mục chánh sở họ Cái Nhum là Cha Phaolô Trần công Thắng đứng ra xây dựng ngôi Nhà thờ đầu tiên của họ đạo theo kiểu Gotich, với tháp chuông hiện nay. Ngày 29-9-1931 Đức Giám mục Sài-g̣n là Isiđôrô Đượm (Dumortier) đă đến chủ toạ lễ Khánh thành. Ông Nguyễn văn Cẩm là người đă hiến đất xây Nhà thờ và đất thánh. Họ đạo Chợ Lách được chính thức thành lập và trở thành họ lẻ của Cái Nhum.

 

* Năm 1970 Nhà thờ nầy xuống cấp. Cha Phêrô Trần hữu Dư cùng với giáo dân lại Nhà thờ mới trên nền cũ.

 

Năm 2000

Gia đ́nh : 133

Số Người :468

Quới chức : 16

 

Linh mục chánh sở:
Giuse Hoàng Kim Đại
ĐT : 075871347
Email:hoangdai@hcm.vnn.vn

ĐC: Thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, Bến Tre

 


 

HỌ CÁI TẮC

 

Nhà thờ Cái tắc
ĐC:  ấp Phú long, xă hưng khánh Trung, huyện Chợ lách, Bến tre
ĐT: 075. 875108

Nhà thờ Cái Tắc

Cha J.Bt Dương văn Oai chánh sở

 

Nhà thờ tạm bằng cây có từ năm 1926
Nhà thờ hiện tại do cha Phêrô Đỗ quang Lịnh xây năm 1938.
Từ thời gian nầy họ Cái tắc là họ lẽ của Cái mơn.

 

Năm 1972 Cha Phaolô Nguyễn phước Thuận, giáo sư đại chũng viện về làm sở Ba vát th́ Cái tắc trực thuộc họ nầy.

Từ năm 1975 là họ lẽ của Cái mơn.
Cha Toma Vũ Hữu Hiệp Phó Cái Mơn .

 

Tháp nhà thờ đă được cha Tôma Vũ hữu Hiệp phó Cái mơn đến sửa chữa.

Cha Giuse Nguyễn ngọc Thích sở Cái mơn đă mua thêm cho họ đạo hai công đất.

Thấy sáu Nguyễn huỳnh Tươi đến giúp và bắt đấu căi tạo vườn nhà thờ.
Cha
Bênêdito Tr­ơng thành Thắng, chánh sở Cái mơn đă sửa chữa trường học thành nhà Cha sở hiện nay.

 

* Cha sở Dương văn Oai về họ đạo Cái tắc ngày 01 tháng 07 năm 1994.
Chính cha đă đại tu nhà thờ gia cố ngọn tháp và long trọng khánh thành ngày 20 tháng 05 năm 1996.

Hiện tại họ đạo có 164 hộ với 670 giáo dân.
Nhà xứ có x
ưởng mộc để tạo việc làm và dạy nghề

 


 

HỌ PHÚ PHỤNG

 

Đt: 075-866146
Cha sở: Tôma Nguyễn văn Vẽ
Đc: xă Phú Phụng, Chơ lách, Bến tre
Giáo dân: 830 người

 

Năm 1930, Thầy Phêrô - Ḍng Kitô Vua Cái Nhum thành lập họ có 40 người.
Năm 1933, Nhà thờ bằng lá đầu  tiên được dựng lên.
Năm 1951, Cha Giacôbê Quang xây dựng Nhà thờ kiên cố.
Năm 1994, Cha Tôma Nguyễn văn Vẽ đă xây dựng lại mới.
Họ Phú Phụng đă qua 4 trào Cha sở.
Họ Phú Phụng có hai họ nhánh là : Phú Đa, Vĩnh B́nh.

 


 

HỌ PHÚ ĐA

 

Đc: ấp Phú Đa xă Vĩnh B́nh, Chợ Lách, Bến Tre
Đt: Gọi qua Phú Phụng
Giáo dân: 100 người

 

Năm 1971 Linh mục Tôma Nguyễn văn Vẽ, Cha sở Phú Phụng, thành lập  họ Phú Đa có Nhà thờ - có trường học - với 25 giáo dân. Trên đất của ông Nguyễn văn Gương dâng. Qua 30 năm thành lập - phát triển cũng Cha.

 


 

HỌ VĨNH B̀NH

 

Đc:ấp Lộc Hiệp, xă Vĩnh B́nh, Chơ Lách, Bến Tre.
Đt: Gọi qua Phú Phụng
Giáo dân:180 người

 

Năm 1970 Linh mục Tôma Nguyễn văn Vẽ thành lập họ nầy có Nhà thờ - trường học- với 30 giáo dân - trên đất của ông Phaolô Nguyễn văn Huởn dâng.

 


 

HỌ GIỒNG THỦ BÁ

 

Đc: ấp Thanh Yên, xă Tân Thiềng, Chợ Lách, BếnTre
Đt: 075-866146
Giáo dân: 770 người

 

Chỉ c̣n nhớ là Ông Trùm Hoà hiến đất - lập họ cất Nhà thờ khá lâu đời.
Năm 1975, Giồng Thủ Bá được Cha Bernard Trương vĩnh Thiện ḍng Kitô Cái Nhum coi sóc.
Năm 1997 Cha Bernard Trương vĩnh Thiện xây dựng Nhà thờ mới.


C̣n nhớ được niên hiệu trên cài chuông là năm 1887. Chuông bể đúc lại  nên mất tên người dâng. Năm 1998 Cha Bernard Trương vĩnh Thiện được tín nhiệm làm Bề Trên nhà ḍng Kitô Vua. Cha Phêrô Phan văn B́nh được đề cử coi sóc họ Giồng Thủ Bá và Đ́a Cừ đến nay.
Giáo dân chung sức một ḷng. Họ Giồng Thủ Bá đang hồi phục.


Các Cha phụ trách qua các thời kỳ :

    1.Cha Thái hiếu Trung
    2.Cha Phêrô Nguyễn bá Thà
    3 Cha Đặng.
    4.Cha Phêrô Nguyễn văn Tuyển
    5.Cha Giuse Nguyễn toàn Năng
    6.Cha Phaolô Phan tùng Lộc
    7.Cha Eusebio Nguyễn văn Tiền
    8.Cha Bernard Trương vĩnh Thiện ( từ 1975 )
    9.Cha Phêrô Nguyễn văn B́nh ( từ 1998 ... đến nay )

 


 

HỌ Đ̀A CỪ

 

Đc: ấp Tân Thanh, xă Tân Thiềng, Chợ Lách, Bến Tre.
Đt: 075-866146

 

Nhà ḍng Kitô Vua Cái Nhum có khẩn đất vùng nầy khá nhiều, có nhà kho chứa lúa. Từ từ cất nhà dạy : dạy học, dạy giáo lư, có Nhà thờ lá... các Cha ḍng phụ trách.
Đến đời Cha Bề Trên Khánh, Cha phó Micae Thượng xây cất một Nhà thờ kiên cố vững chắc, nằm trong đất nhà ḍng (1958). Số người có đạo rất đông... do công các Thầy dạy.

 


 

HỌ VĨNH PHƯỚC (Bà Chủ)

 

Đc: ấp Hoà Phước, xă Vĩnh Hoà, Chợ Lách, Bến Tre.
Đt: 075-
Giáo dân:460 người

 

Truyền khẩu có gia đ́nh ông Trịnh văn Sâm và con là Trịnh văn Nhờ - với vài gia đ́nh nửa tới Vĩnh Hoà lập nghiệp, định cư tại rạch Bà Chủ vào khoảng năm 1864.


Sự nghiệp mở mang bà con dâng đất cất Nhà nguyện (5 công) - giải quyết vấn đề tôn giáo. Thời Cha Gernot (1864-1912) Cha sở Cái Mơn - ông Sâm được làm câu - ông Nhờ làm Biện việc. Ông Sâm măn phần. Ông Giang lên câu, bảo vệ cho họ đạo. Ông Câu Giang dời Nhà thờ về đất ḿnh và dâng thêm phần đất thánh để lo mồ mả cho ông bà. Nhân Hoà - địa không hoà - sạt
lở. Ông câu Sữ và ông biện Lương dâng đất nhà - dời Nhà thờ về đó, bảo tồn tới nay (1912). Được biết ông biện Lương là ông nội Cha Tôma Rở (gốc Thạnh Phú - Bến Tre).


Chiến trnh dân t́nh tứ tán. Cha Phêrô Đỗ quang Lịnh dầy công xây dựng tu sửa nhưng bom đạn không tha.
Cha Tađêô Thiện xây dựng lại năm 1952 tưởng là tồn tại lâu dài. Nào ngờ thần phong và bà thủy không để yên.
Cha Marcô Thạch (1966)- Cha Vincent Thanh (1967) cố gắng xây dựng tạm nương theo ngày tháng.
Năm 1970 Cha Phêrô Đinh tài Tướng về nhận trách nhiệm. Tuổi già sức yếu Cha cố gắng bảo vệ những ǵ c̣n lại. Khiêm nhường nói thế nhưng thật sự Cha đă hai lần nâng cấp Nhà thờ, sửa tượng đài Đức Mẹ, sân Nhà thờ và công tŕnh đáng kể là bờ kè bảo vệ nền Nhà thờ.


Vĩnh Phước là tên mới của họ đạo Bà Chủ - do ghép chữ đầu của xă Vĩnh Hoà và chữ cuối của ấp Hoà Phước.


Họ Vĩnh Phước ngày nay có 460 giáo dân đêm ngày cầu nguyện cho Vĩnh Phước được trường tồn.

 


 

HỌ MỸ SƠN

 

Nhà thờ được xây mới năm 2004

 

Đc: ấp Mỹ Sơn, xă Phú Sơn, Chợ Lách, Bến Tre.
Đt: Gọi qua Phú Hiệp
Giáo dân:730 người

 

Theo báo cáo của Cha Phêrô Đinh tài Tướng, dựa trên tư liệu của ông Tư Cú - người dâng đất cất Nhà thờ Mỹ Sơn đầu tiên tại Vàm Mỹ Sơn ngày 02-7-1884 th́ thời gian đầu có các D́ Cái Mơn phụ trách, Cha sở Cái Mơn cho Thánh lễ và Bí tích.


Năm 1910 bà Madalên Miêng dâng cho Nhà thờ một quả chuông hiện c̣ sử dụng. Năm 1946 Cha Louis Vinh dời Nhà thờ về phần đất của ông Nguyễn văn Giàu. Ba năm sau   (1949) đất
lở tới, Cha Phêrô Tư mua lại nhà cũ của một người ở Ba Vát - đem về cất lại Nhà thờ khá hơn. Năm 1959 - thời Cha Tađêô Thiện, ông Nguyễn văn Giảng dâng 8000m2 đất để Cha cất lại Nhà thờ chắc chắn tồn tại tới ngày nay.


Từ năm 1960 mọi sinh hoạt đều dồn vào chiến tranh.


Năm 1970 Cha Phêrô Đinh tài Tướng đặt trách 3 họ : Bà Chũ, Mỹ Sơ, Phú Hiệp. Cha và giáo dân dọn dẹp, vừa tu sửa xong để có nơi đọc kinh dự lễ th́ lại bị hư hại lần nữa.


Bổn đạo khá đông (730 người) siêng năng kinh nguyện, sống đạo tốt lành nên hoà b́nh trăm họ.

 


 

HỌ PHÚ HIỆP

→  Để đọc thêm, xin bấm vào đây:   Nhà thờ Phú Hiệp   

 

Nhà thờ Phú Hiệp đang chờ ḷng hảo tâm của bà con xa gần

 

 Đc: ấp Lân Đông, xă Phú Sơn, Chợ Lách, Bến Tre.
Đt: 075-874648
Giáo dân: 1350 người

 

Cha Charles Gernot 9 Bề trên Quí đă lập họ Phú Hiệp trong thời gian Ngài làm Cha sở Cái Mơn (1864-1912) D́ Anna Miều tu sĩ Mến Thánh Giá Cái Mơn là người đầu tiên đến lo giáo lư và văn hoá cho vùng nầy.


Song thân của ông bà Nguyễn văn Hoàng dâng đất dâng tiền để cất Nhà thờ đầu tiên.Chúa Nhật Cha Quí đến dâng lễ và ban Bí tích.


Ông Phaolô Vơ văn Hiền và vợ là Anê Nguyễn thị Hậu dâng tiền nhờ Cha Bề trê Quí mua cho Phú Hiệp một quả chuông. Cha đặc từ xí nghiệp Eugene Boudouin Marseilles bên Pháp - đem về sử dụng từ 1898. Tư liệu nầy c̣n giữ tại nhà ông Vơ văn Tư - cháu nội ông Vơ văn Hiền.


Qua các đời Cha sở phụ trách:

 

1.  Cha Fx. Truyền

1914

 

2.  Cha Micae Thau

1915

 

3.  Cha Ambrôsiô Nhứt

1915

 

4.  Cha Giuse Điễu

1916

 

5.  Cha Phêrô Lịnh (từ Cái Mơn)

1920

 

6.  Cha Giuse Khánh  (từ Ba Vát)

1920

 

7.  Cha Remy Thomeret (từ Cái Mơn)

1923

 

8.  Cha JB. Nhơn

1923

 

9.  Cha Gabriel Thọ

1932

 

10.Cha Giuse Sinh

1934


Sau khi thành lập Giáo phận.

 

1. Cha Louis Vinh

1943

 

2. Cha Phêrô Tư

1949

 

3. Cha Tađêô Thiện

1952

 

4. Cha Marcô Thạch

1966

 

5. Cha Vincent Thanh

1967

 

6. Cha Phêrô Đinh tài Tướng

1975 đến nay

 

Tuổi già sức yếu Cha đang kiên tŕ bảo vệ những ǵ đang có

 


 

HỌ B̀NH AN

 

Đc: xă Hoà Nghĩa, Chợ Lách,Bến Tre.
Đt: 075-871347
Giáo dân: 70 người

 

Năm 1936 họ B́nh An được thành lập. Từ năm 1936 - 1995 là họ lẻ của Cái Nhum, do các Cha ḍng Kitô Vua phụ trách. Từ năm 1995 trở về họ lẻ của Chợ Lách, do Cha sở họ Chợ Lách Giuse Hoàng kim Đại phụ trách.

 


 

 

HỌ THỚI LỘC

 

Đc: ấp Tân Phú, xă Sơn Đinh, Chợ Lách, Bến Tre.
Giáo dân: 70 người

 

Năm 1969 họ Thới Lộc được thành lập. Từ 1969 - 1998 là họ lẻ của Phú Phụng. Từ 1998 là họ lẻ của Chợ Lách.

 


 

HỌ NHÂN NGHĨA

 

Đc: ấp Nhân B́nh, xă Hoà Nghĩa, Chợ Lách, BếnTre.
Đt: 075-871347
Giáo dân:250 người

 

Năm 1936 họ Nhân Nghĩa được thành lập.Từ 1936 - 1976 là họ lẻ của Cái Nhum. Từ 1976 là họ lẻ của Chợ Lách do Cha Hoàng kim Đại phụ trách.

 


 

HỌ CÁI NHUM

Để đọc thêm, xin bấm vào đây:   HỌ ĐẠO CÁI NHUM VÀ D̉NG PHAN SINH     

 

Đc: ấp Long Huê, xă Long Thới, Chợ Lách, Bến Tre.
ĐT:075-873131
Giáo dân:800 người

 

Nhà thờ Cái Nhum do cha Giuse Bạch xây năm 1951

 

Theo báo Nam kỳ Địa phận năm 1919 - 1920 : Năm 1731 Cha Giuse Garcia người Tây Ban Nha ḍng Phanxicô - người đầu tiên phụ trách mở đạo Địa phận Đàng trong đă thành lập họ Cái Nhum.


Có nguồn sử liệu khác cho là các Cha Thừa Sai thuộc ḍng Đôminicô người Bồ Đào Nha thuộc tỉnh ḍng Malaca cuối thế kỷ XVI đă đến truyền giáo tại vùng Cái Nhum        ( sách sử không c̣n.)


Cha sở đầu tiên là Cha Emmanuel Valdchermose (1742-1747). Cha Phanxicô kế thừa, đến năm 1750
bị câu lưu, đưa về Sài-g̣n, sau cùng bị trục xuất theo lệnh cấm đạo thời Tây Sơn.


Các Cha ḍng Phanxicô dể gây cảm t́nh với quan chức làng Long Hồ (Vĩnh Long) nên dể lui tới, được ghi nhận có các Cha : Juliano, Cha Fernando Olmedella, Cha Didace de Jumilia - cảm t́nh lôi kéo nhiều người trở lại đạo.

 

* Từ năm 1782 - 1830
Tây Sơn khởi nghĩa - Đức Cha Bá đa Lộc lánh nạn ra Phú Quốc. Cha Fernando bị bắt tại Cái Nhum - cùng với một Thầy giảng - được đưa về Sài-g̣n. Tử đạo tại Chợ Quán sau một thánh bị gông cùm.
Năm 1783 - Triều Gia Long, có quan lại công giáo tên Lai - biệt danh Vĩnh Trung - trên đường tiếp tế lương thực cho triều đ́nh Huế, thuyền lâm nạn và ông kêu cầu Đức Mẹ cứu giúp. Cầu được ước thấy, về đến Cái Nhum ông xây một Nhà nguyện, chuộc một Đức Mẹ kiểu Tây Ban Nha - đặt vào đó - dâng kính Đức Mẹ và kêu gọi hết con cháu đến cầu nguyện. Đức Mẹ linh lắm - đă nhậm lời và cứu ông khỏi chết. Tượng Đức Mẹ nầy cao 1m17 hiện c̣n tại Nhà thờ Cái Nhum, cùng với một tượng khác nữa, y chang mẫu mă đặt tại Nhà thờ Sa-đéc. Tượng bằng vật liệu quí giá tựa như ngà nên dân gian gọi là "Đức Mẹ ngà."
Hiện tại tượng Đức Mẹ ngà lịch sử nầy được giáo dân sùng kính đặc biệt ở Sa-đéc - có cả người lương. Nhiều người kể lại họ tin tưởng và được nhiều ơn lạ Đức Mẹ ban cho.

 

* Từ năm 1730 - 1847:
Vua Minh Mạng cấm đạo gắt gao hơn - các nơi thờ tự ở Nam bộ đều bị triệt hạ. Cha Odorico bị bắt (1832) tại Cái Nhum - đưa ra Huế. Năm 1833 Đức Cha Cuenot đưa Cha Lefèbre về Cái Nhum phụ trách Tiểu chủng viện và ḍng Mến Thánh Giá Cái Nhum. 

 

* Từ năm 1847 - 1859:
Giáo Hội bị bách hại dử dằn hơn, Nhà thờ bị triệt hạ - Chủng viện và tu viện bị phá hủy. Đánh chủ chăn - đoàn chiên tan rả. Giáo dân lén lút tụ họp khi nhà ông Trùm Thinh, khi nhà ông Trùm Điểm - để cầu nguyện. Năm 1853 Cha Thánh Philipphê Phan văn Minh bị bắt tại Mặc Bắc và tử đạo tại Đ́nh Khao, Vĩnh Long. Xác Cha được đưa về nhà hương hào Kim - Cái Nhum và theo lệnh Cha Borello phải chôn cất tại Cái Mơn.

 

* Từ năm 1851 - 1910:
Cha Colombert - chánh sở Cái Nhum (1864-1866) dời Nhà thờ và Nhà phước từ xóm rạch Chanh về chỗ hiện nay. Cha Tournier (1868) kế thừa - kiến thiết Họ đạo, Nhà phước và mọi cơ sở khác, Năm 1870 Cha Duquesnay đặc trách Tiểu chủng viện Cái Nhum - Cha Ritton thừa kế lo tông đồ giáo dân. Ḍng Thầy giảng ( nay là Ḍng Kitô Vua ) được h́nh thành.

 

* Từ năm 1847 - 1859:
Sau khi Cha Tournier qua đời (1906). Các Linh mục bản xứ thay thế> Cha Phaolô Thắng vừa là Cha sở, vừa là Cha Bề Trê n Nhà phước. Cái nhum là trung tâm truyền giáo của Địa phận Đàng trong. Có nhiều Linh mục lui tới. Qua thời cấm kín, Cái Nhum đă đóng góp nhiều mặt đáng kể về xă hội cũng như tôn giáo.

 

* Từ năm 1917 về sau:
Năm 1917 họ Cái Nhum có trên 250 gia đ́nh Công giáo - trong đó 100 gia đ́nh sống nhờ chuyên canh trên 17 mẫu ruộng và 44 mẫu vườn của nhà chung. Sau Năm 1975 ruộng vườn nầy được hữu sản hoá cho bà con.
Ngôi Thánh đường nguy nga đồ sộ c̣n ngày hôm nay lo do công của Cha Giuse Bạch xây cất năm 1951, núi Đức Mẹ, núi Calvaire là do công Cha Giuse Bút. Các Cha sở thừa kế đều có tân trang.

 

Trải qua 270 năm lịch sử (1731-2001) họ nhớ ơn 33 đời Cha sở, Qúi vị anh hùng tiền bối mạnh dạng xưng đạo thánh Chúa nêu gương đời đời cho hậu thế.

 

 

1.   Cha Joseph Garcia

1731

 

2.   Cha Emm. de Valdehermoso

1742

 

3.   Cha Fx. Hermosa

1749

 

4.   Cha P.Julien

1750

 

5.   Cha Perdinco Denus

1752

 

6.   Cha Ferdinand Olmedilla

1765

 

7.   Cha Didace de Jumilla

1772

 

8.   Cha Odoric de Collodi

1774

 

9.   Cha Ferdinand Demisa

1786

 

10. Cha Mgr. Lefébre ' Ngăi'

1836

 

11. Cha Colombert  'Mỹ'

1864

 

12. Cha Tournier ' Thu '

1867

 

13. Cha Henri Hay ' Tài '

1906

 

14. Cha Ernest Hay

1908

 

15. Cha Dominico Cơ

1916

 

16. Cha Phaolô Trần công Thắng

1919

 

17. Cha Joa. Đặng phước Thiên

1939

 

18. Cha JB Lê quang Trieäu

1940

 

19. Cha JB. Nguyễn linh Nhan

1944

 

20. Đức Cha Phêrô Ngô đ́nh Thục

1945

 

21. Cha Giuse Nguyễn văn Bạch

1949

 

22. Cha Phanxicô Nguyễn văn Binh

1953

 

23. Cha Eus. Nguyễn văn Thới

1954

 

24. Cha Phêrô Phan ngọc Đức

1958

 

25. Cha Jac. Trần Văn Quyển

1960

 

26. Cha Phaolô Nguyễn văn Mừng

1961

 

27. Cha Phêrô Trần hữu Dư

1965

 

28. Cha Simon Lâm thành Hoà

1975

 

29. Cha Jac. nguyễn huỳnh Tươi 

(Xử lư trong thời gian cha sở già yếu)

 

30. Cha Antôn Nguyễn Văn Lệ

2000

 

Đầu tháng Môi Khôi (10/2000) Đức Giám Mục Giáo phận Vĩnh Long đă kư nhận

                       Cha Atôn Lệ về làm Cha sởCái Nhum.

 

Cha sở Simon Hoà xin nghỉ hưu

 

 


 

HỌ CÁI HÀNG

 

Nhà thờ Cái Hàng
(Củ và Mới)
Nhà thờ mới được xây dựng năm 1992
Họ lẽ của Cái Tắc

 

      Được thành lập 1930 - 1933, do Cha Du Fernand Parel, thuộc Ḍng Thừa Sai Paris. Cha đến Cái Mơn giúp vừa để học tiếng Việt. Khi tiếng Việt khá, Cha đến thăm những vùng hẻo lánh chung quanh Cái Mơn để vừa làm việc tông đồ vừa thực tập tiếng Việt. Cha đến vùng gọi là Cái Hàng thuộc làng Phú Hựu ( Nhuận Phú Tân).

 

1. Một Cựu chủng sinh tên là Mai văn Hương ( bác Cha Jos. Khoa ) cùng với Cha đến Cái Hàng thăm bà con. chuyện bất ngờ xăy ra : Một bà lăo thường gọi là bà tư giá, đă 75 tuổi nghe tin có Linh mục và anh Hương thường đến Cái Hàng, bà nói với cháu ruột là anh Hai Biện "Cháu cố gắng mời Cha và anh Hương đến thăm nhà ḿnh." Bà tỏ thiệt cho cháu biết rằng bà là người có đạo được Cha Doukerleik (Cha Lân) rửa tội hồi 16 tuổi tại Bang Tra và đă xưng tội rước lễ vở ḷng. Bà đă kết hôn với người ngoài công giáo tại Cái Hàng cho đến nay. Bốn mươi năm nay bà hằng ao ước có dịp trở lại. Anh hai Biện mừng quá, đến bàn với chú năm Ngô người quen với anh Hương. Cha và anh Hương đến thăm bà. Anh Hương ở lại 2 ngày giúp bà xét ḿnh xưng tội. Hôm sau Cha đến cho bà xưng tội và rước lễ vui vẻ. Dân cả Cái Hàng nghe tin rất mừng kéo đến thăm Cha F.Parel. Bắt đầu có sự quen biết thân mật nhất là con cháu bà Tư già.

 

2. Cha Parel với sự cộng tác của anh Hương trong ṿng một năm đă lo xong nhà để D́ phước dạy giáo lư cho Tân ṭng. Cha đă xin Tu viện cho hai D́ đến ở đây.

 

3. Bà Nhất Hoàng cho D́ Mười Hoa và D́ Út Xuân đến Cái Hàng dạy dỗ. Sáu tháng sau Cha Parel đến mở cuộc cấm pḥng và ban phép rửa tội cho 30 người lớn nhỏ. Họ Cái Mơn vui mừng đi dự rất đông, nhất là để đở đầu rửa tội. Một dịp khích lệ tinh thần truyền giáo bổn đạo Cái Mơn.

 

4. Cha Parel hoàn tất việc thành lập họ đạo Cái Hàng. Thường xuyên có 2 D́ ở dạy, thỉnh thoảng Cha đến dâng lễ.
Mấy tháng sau Cha F.Parel được gọi về làm giáo sư Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài-g̣n. Anh Mai văn Hương v́ bệnh cùng xin về nhà dưỡng bệnh một năm.
Cha Tricoir học tiếng Việt lúc Cha Belloc (Cha sở Lộ) là Cha sở, anh Hương được Cha sở Lộ gọi đến giúp Cha Tricoir học tiếng Việt và đi họ nhỏ. Khi đi lập họ Mỏ Cày anh Hương bị cảm nặng và 3 ngày sau đó ĺa trần
.

 

5. Họ Cái Hàng đă có tổ chức :
Có D́ phước.
Biện giáp Cái Mơn góp phần.
Bổn đạo Cái Hàng tốt lành.
Chú năm Ngô dạy giáo lư – Bác Công Tứ - Chú năm Sang – Anh năm Thơm lo mọi việc trong ngoài.
Năm 1940-1945 có ông Biện Mười giúp Cha đến đó làm việc tông đồ.
Cha Linh Cha sở Rạch Dầu đă trông coi họ Cái Hàng  một lúc, đến khi Cha đổi th́ họ Cái Hàng vắng bóng Linh mục một thời gian.

 

6. Họ Cái Hàng từ sau 1975.
Cha Benoit, Cha sở Cái Mơn nhận một số đất độ non 4 công. Cha nhờ d́ sáu Của và d́ sáu Xưa đến ở canh tác. Mỗi năm Cha đến dâng lễ một hai lần thường là dịp Giáng sinh. Tháng 11 năm 1990 trong dịp đi dự tiệc cưới của một học tṛ nhà may, Cha sở Giuse Nguyễn ngọc Thích mới có dịp xem xét họ đạo Cái Hàng. Cha đă t́m cách rước Đức Cha Giacôbê Nguyễn văn Mầu đến thăm "cḥi thờ" Cái Hàng. Đức Cha rất xúc động. Ngài thấy tận mắt chiếc chuông bể do sông thân Cha Parel ở Pháp gởi tặng được treo ṭng teng trên cây mận bên bờ sông. Sau khi Khánh thành Nhà thờ mới Đức Cha đă tặng Cha J.Bt. Oai tiền để đúc lại chuông nầy.


Năm 1992 Cha Đaminh Bùi văn Đằng được đặc trách coi thi công Nhà thờ mới. Từ năm 1994 Cha Dương văn Oai nhận sở họ Cái Tắc. Từ thời gian nầy Cái hàng trở thành họ lẻ của Cái Tắc.


Điều Cha sở băn khoăn nhất hiện nay là vấn đề sạt lở trước khuôn viên Nhà thờ. Sông sâu, nước chảy mạnh - mỗi năm đất lở thấy mà đau ḷng. Làm bờ kè? Ngân q?...

 


 

HỌ QUĂNG NGẢI ( Cái Mơn)

 

Nhà thờ Quăng Ngải
Họ lẻ của Cái Mơn
Ấp Đông nam, xă Vĩnh thành, huyện Chợ lách, Bến tre

 

Nhà thờ cũ             

     Nhà D́ phước ở Quảng Ngăi

                     Nhà thờ mới

                                                                                                      

Lịch sử họ Quăng Ngải ( theo ông Mai văn Tư, Bác của Cha Giuse Mai xuân Khoa).


Có ngườI ở Thanh Hoá đi ghe bầu buôn bán ở Xiêm, Nam Vang, Miến Điện… đến Cái Mơn thăm người thân, nhận thấy đất Cái Mơn tốt nên xin một thửa đất hoang che lều tạm trú. Người Cái Mơn đồng ư cho.


Ghe bầu đậu ở xóm nhà Cả Chánh nay là kinh Cả Chánh, bắt đầu trồng chuối, cau, trầu, dừa… rất phát đạt. Con cháu gia đ́nh nầy thuộc ḍng họ Mai thúc Loan. Đây là ḍng họ Mai của Cha Mai xuân Khoa, cháu ông Trùm Mai văn Ngải, con ông Trùm Mai văn Khánh…

 • Năm 1850
  Có 2 cô gái người bắc và người trung , thuộc gia đ́nh khá giả, gom con em trong xóm đến nhà dạy kinh sách, chữ nghĩa.

 • Trường Quăng Ngải đầu tiên được xây tại vị trí nhà ông Đội Huề ngày nay. Đời Cha Giuse Năng Nhà thờ được dời về vị trí hiện tại…  Bắt đầu thời gian nầy đă có d́ phước MTG dạy học. D́ phước đầu tiên là bà Mười Tứ.

 • Năm 1930-1940 : D́ 2 Ngọc.

 • Năm 1953 Cha Micae Văn công Nghi xây Nhà thờ vách ván lợp ngói âm dương. Thời gian nầy mỗi tháng có lễ một lần.

 • Năm 1971 Cha Mathêu Huỳnh huân Nhi cất thêm một căn và làm hành lang hai bên. Trong tuần Chúa Nhật Cha đến dâng lễ.

 • Năm 1983 Cha Tôma Vũ hữu Hiệp bỏ hành lang và xây mặt tiền. (Từ thời gian nầy không có lễ.)

        Năm 1999 xây Nhà thờ mới và nhà D́.

 


 

HỌ VĨNH CHÍNH ( Cái Mơn)

 

Nhà thờ Vĩnh chính
Dự kiến sửa lại
xă Vĩnh hoà, Chợ lách, Bến tre
Họ lẻ của Cái mơn

Lịch sử Nhà thờ Vĩnh Chính.

 • Năm 1953 : Sau tiệc mừng trăm năm Thánh Philipphê Phan văn Minh, người ta lấy ngôi nhà tiệc đó (bằng gỗ) đem về Vĩnh Chính cất ngôi Nhà thờ đầu tiên.

 • Đất xây Nhà thờ do ông Sáu Quang dâng tặng (hơn một công).

 • Năm 1958 Cha Micae Nguyễn văn Thượng cho xây lại Nhà thờ cột đúc, lợp ngói âm dương

Cộng tác với Cha là Thầy hai Êli và ông Biện Nguyễn văn Mau.
Thầy hai Êli về họ Vĩnh Chính năm 1951-1972.
Ông biện Mau là biện đầu tiên của họ Vĩnh Chính.
Ông hai Nhơn chịu trách nhiệm công tŕnh.
Ông từ Mười Hai  (nay là ông Câu) và ông Nguyễn văn Lễ (nay là ông Biện) trực tiếp xây.
Bà biện Lễ và bà tư Thơm đổ gach xây toàn bộ Nhà thờ (gạch bloc).
Năm 1960 : Chiến tranh,công tŕnh dừng lạI và cho đến nay Nhà thờ vẫn chưa được tô.
Thầy hai Êli, ông biện Mau và ông từ Mười Hai có công lập họ Vĩnh Chính.

 


 

HỌ BÀ DUNG ( Cái Mơn)

 

 

Nhà thờ Bà dung
Dự kiến xây dựng mới
Họ lẻ của Cái mơn

 

Lịch sử Nhà thờ Bà Dung

 • Năm 1910 Cha Phêrô Đỗ quang Lịnh xây Nhà thờ Bà Dung nền xây, vách ván, mái ngói. D́ Matta ở dạy giáo lư.

 • Năm 1959 Cha Micae Thượng xây lại Nhà thờ mái ngói tường gạch. Bàn thờ bằng cây quay về hướng Nam. Mỗi tháng có lễ một lần, thời nầy có D́ Anna Nguyện và một Cô  nhà tập ở.

 • Năm 1974 : Cha Bênêđitô Trương thành Thắng xây bàn thờ bê tông xoay ra hướng lộ. Bàn thờ nầy c̣n đến hiện nay.

 • Năm 1975-1983 Cha Giuse Nguyễn ngọc Thích. Có Thánh lễ mỗi chiều Chúa Nhật. Thời gian nầy có 2 D́ Anna Rực và Maria Cảnh.

 • Năm 1983 : Từ đây Nhà thờ không có lễ.

 • Năm 1983-1985 : D́ Maria Cảnh

 • Năm 1985-2000 : D́ Maria Rực
  Năm 2000 - đến nay d́ Anna Sơn

 


 

HỌ VĨNH B̀NH (Cái mơn)

 

 

                                                                                                             
Họ lẻ của Cái mơn

Nhà thờ mới được xây dựng năm 1998

Mẫu giáo Vĩnh b́nh xây dựng năm 1998

 

Đất nhà thờ Vĩnh B́nh thuộc sở hữu Ông Nguyễn Hữu Đáng. Ông chết năm 1945. Ông Benedito Nguyễn văn Hạnh và ông Nguyễn văn Danh mượn nhà ông Đáng làm nơi cho học tṛ học.


Năm 1949 được cha sở Giuse Khánh đồng ư, ông biện Hạnh và ông biện Danh xin bà nhất Hoàng cho dời nhà trường về đất nhà phước. Thời gian sau nhà phước bán đất, Cha Micae Thượng mua lại làm nhà thờ Vĩnh b́nh. Nhà thờ lót gạch tàu lợp ngói âm dương.


Năm 1975 Cha Giuse Thích thay ngói lợp Fibro-ciment. 

 

Năm 1998 cất nhà thờ mới cùng với trường mẫu giáo và tượng đài Đức Mẹ
Cha sở rất ghi nhớ công ơn ông từ Ngợi và ông biện Phêrô Nguyễn văn Năm đă có công tu sửa và ǵn giữ nhà thờ Vĩnh b́nh. Tất nhiên mỗi người có cách phục vụ tuỳ khả năng. Giáo hội luôn nhớ công ơn những người đi trước

 


 

HỌ RẠCH DẦU

 

Đc: ấp Tân hưng, xă Khánh thạnh Tân, Mơ cày, Bến tre.
Đt: 075-846174
Bổn mạng: Thánh tâm

 

  Sổ rửa tộI ghi Hán Nôm (bị mất 1975) có ghi : năm Mậu Tuất – Minh Mạng XVIII tức năm 1833 dl, Cha Giuse Điền ban Bí tích rửa tộI cho bà Anna Lê thị Tiền.
Năm Nhâm Tư - Tự Đức thứ V tức năm 1852 Cha Thánh Philipphê Minh có đến phụ trách một năm.


Ngược ḍng thời gian, có ông Thầy thuốc bắc tên Thơ là người có đạo – dâng đất cất Nhà nguyện lập họ đạo. Tính theo sổ rửa tội th́ họ Rạch Dầu đă trải qua 14 trào Cha .


Thời kỳ 1930-1960 Rạch Dầu có nhiều họ nhỏ như : Cần Thư, Bến Xoài, Bang Tra , Cái Hàng , Chợ Thom. Thời kỳ chiến tranh làm thay đổi nhiều.


Năm 1994 Cha Giuse Lâm quang Bỉ chính thức là Cha sở Rạch Dầu, từ tinh thần đến vật chất đều được Cha dốc toàn lực phục hưng.


Bổn đạo Rạch Dầu hiện nay khoảng 2.200.


Các Cha sở phụ trách : Cha Điền, Cha Thánh Minh, Cha Lịch, Cha Trần công B́nh, Cha Léminel (Pháp) , Cha Lịnh, Cha Doan, Cha Long, Cha GiỏI, Cha Diên, Cha Quí, Cha Tôn, Cha Liêm và Cha Giuse Lâm quang Bỉ đương nhiệm.

 


 

HỌ THƠM

 

Đc: ấp An lộc Chi, xă An thạnh, Mơ cày, Bến tre.
Đt:

 

Được thành lập từ xa xưa không rỏ nguồn gốc.
Năm 1963 Cha Phaolô Nguyễn văn Đoán tái thiết. Năm 1965 Cha đă trùng tu lại.


Chiến tranh có qui luật của nó và hậu quả là điêu tàn.


Năm 1970-1975 Cha Giuse Phạm đ́nh Kế chịu trách nhiệm Mỏ Cày, Thom. Cha đi nơi khác, đàn chiên tan tác nhà cửa xác xơ.


Năm 1994 Cha Giuse Lâm quang Bỉ chính thức trông coi. Ngày 15-8-1997 Cha xây dựng Nhà thờ mới, đài Đức Mẹ, nhà xứ và nhà d́.


Bổn đạo Thom có tới 700 người sống bằng nghề buôn bán v́ ở gần chợ, cũng có số người làm vườn.

 

 

Nhà thờ Bến Tre

 


 

   Xin mời đọc thêm về một họ đạo láng giềng nổi tiếng của Giáo Hạt Cái Mơn có liên quan chặt chẻ với lịch sử truyền giáo ở vùng  nầy, cũng là quê cũ của môt số đông giáo dân Cái Mơn hiện nay, và là nơi chôn rau, cắt rốn của ít nhất 15 linh mục của giáo phận..trong đó có 3 vị chết rủ tù có thể sẽ được phong thánh:

* Họ đạo Cái Bông