D̉NG KITÔ VUA

www.caimon.org mến chào bạn  

 

 

       Địa chỉ: ấp Long Vinh, xă Long Thới, huyện Chợ Lách,

    tỉnh Bến Tre. Hạt Cái Mơn

 

         * Thầy giảng ở Việt Nam

         * Tiểu sử tu viện Kitô Vua

         * Những Chứng nhân

         * Hiện trạng tu viện

         * H́nh ảnh / Sinh hoạt

         Tang lễ 2 Sư Huynh: Louis & Thomas
 

► Nếu bạn muốn t́m hiểu thêm về ơn gọi thánh hiến trong

Ḍng Kitô Vua

Xin gọi ngay:   ĐT. 075.873221

Mời đọc thêm:  Ḍng Kitô-Vua Vĩnh Long