Hội Ḍng Mến Thánh Giá Cái Nhum

(1800-2005)

www.caimon.org mến chào bạn  

 

I. GIAI ĐOẠN THÀNH LẬP (1800-1843)
Được thành lập khoảng năm 1800. Thời nầy các Nữ tu cũng được cá Cha Ḍng Phanxicô hướng dẫn, hoạt động ra sao th́ không rỏ, bị bắt và trốn tránh nên cơ cấu tu tŕ không chặt chẻ.


Sử liệu ghi khoảng năm 1833 c̣n một số Nữ tu tụ họp. Từ năm 1833 trở đi một số Nữ tu ở Tân Triều và Lái Thiêu chạy loạn Lê văn Khôi. Các Nữ tu nầy giữ hiến chương đă được Đức Cha Lambert de
Lamotte sửa đổi.


Năm 1836 do lệnh Đức Cha Thể, Cha Lefèbre về Cái Nhum phụ trách Chủng viện và Tu viện, Lúc bấy giờ có đúng 30 Nữ tu.


Năm 1841 Đức Cha Cúenot  (Thể) tấn phong Cha Lefèbre làm Giám mục phó và cả hai vẫn ở tại Cái Nhum. Đức Cha Lefèbre đề nghị với Đức Cha Cúenot cho các Nữ tu MTG nhà An Chỉ đến Cái Nhum để củng cố tinh thần chị em đúng với mục đích Đấng Sáng Lập. Phái đoàn nhà An Chỉ có 5 người : Tiềm, Tạ, Nghĩa, Bút,
Hề, Mới vào các chị đến ở Chợ Quán tại nhà bà Điểm. T́nh thế khó khăn các Cha dạy các bà đến Tân Triều. Đáp lời Đức Cha Lefèbre các Nữ tu Lái Thiêu và Tân Triều ( có An Chỉ gia nhập ) một nhóm ở lại tái thiết Lái Thiêu, nhóm kia đến tái thiết Cái Nhum dưới sự hướng dẫn củua Đức Cha Lefèbre và Cha Lượng. Ḍng MTG Cái Nhum kể như được chính thức thành lập khoảng năm 1843.

 

ĐC:ấp Long Vinh, xă Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.
    Hạt Cái mơn
 

 

 

 

 

Chị tổng phụ trách

 Matta Nguyễn đại Hiệp

 

Sr. Maria Trần thị Trung

Phó tổng phụ trách Nhiệm kỳ 2005-2009

 

 

Toàn cảnh nữ tu viện Cái nhum
Nữ tu ḍng Mến Thánh Giá Cái
Nhum trong giờ cầu nguyện


II. GIAI ĐOẠN TIẾN TRIỂN.
Ngày 31-10-1844 Đức Cha Lefèbre bị bắt tại Cái Nhum đưa ra Huế cùng với Thầy Phước và ông cả Ng̣. Các Nữ tu tản mác : Một số chị em trốn xuống Cái Mơn. Trước đó Đức Cha vừa phái 4 chị em : Quyền, Vui, Hiền, Cung từ Nhà phước Cái Nhum đến thành lập Nhà phước Cái Mơn. Năm 1846 t́nh h́nh ở Cái Mơn không thuận lợi, Đức Cha Miche ( Mich ) ra lệnh cho các D́ phải tản lên Nhà phước Cái Nhum.


Khoảng 1847-1849 Nhà thờ Cái Nhum và Nữ tu viện bị triệt hạ. Cha Philipphê Minh tử đạo 1853 làm cho tất cả chị em Nữ tu thảm nảo.


Năm 1946-1866 Cha Colombert là Cha sở Cái Nhum kiêm Bề trên Nhà phước. Cha dời Nhà thờ họ và Nhà phước từ Rạch Chanh về nơi đang ở bây giờ.


Bà Matta Lành tu sĩ Cái Mơn được lệnh Đức Cha lên chỉnh đốn Nhà phước Cái Nhum. Bà chỉ chung sống với chị em thời gian ngắn là 2 năm, để lại gương sáng hy sinh và vâng phục. Sức khoẻ Bà không c̣n như trước v́ đă trải qua lao tù đ̣n vọt. Bà dốc hết khả năng để phục vụ cho sứ mạng.


Năm 1877 Bà đươc Đức Cha Isiđôrô Colombert (Mỹ) gọi làm Bề trên Nhà phước Chợ Quán. Chị em MTG Cái Nhum ghi ơn qúi mến Bà như vị Bề Trên của nhà ḿnh.


Đức Cha Colombert từ trần tại Cái Nhum ngày 30-12-1894, thọ 60 tuổi.


Năm 1872 tạm yên, Cha Tournier Thu thay thế Cha Colombert (Mỹ) chăm sóc Nhà phước theo đường lối của người tiền nhiệm Ngài khiêm tốn thinh lặng và chuyên cần lao động.


Nhà Ḍng phát triển phần thiêng liêng cùng trật với mặt vật chất.  Cha xây lại ngôi nhà chắc chắn có Nguyện đường có nhà Hưu dưỡng.


Thời kỳ nầy các Nữ tu Cái Nhum đươc mặc áo ḍng đen, đeo thánh giá. Trước kia chỉ mặc y phục như mọi người, vào Nhà thờ mới mặc áo dài đen tay rộng.


Ngày 02-7-1906 Cha Tournier qua đời. Cha Ernst Hay Bề Trên Tu viện kiêm Bề trên Nữ tu viện.


Cha Ernest Hay có cái nh́n khác với các Cha Linh hướng trước. Ngài cho rằng tính t́nh phụ nữ Việt Nam chưa đủ điều kiện sống đời thánh hiến. Có người nói Cha giải tán Tu viện Cái Nhum v́ thấy họ chưa có khả năng cộng tác với Linh mục trong việc tông đồ, do kém cỏi về văn hoá và tài chánh. Cha có ư đem Nữ tu Ḍng Saint Paul đến thay thế v́ thấy họ có khả năng dồi dào hơn, nhưng ư nguyện không thành.


Chị em MTG đành ra đi, nhóm đôi ba người, đến một nơi nào đó, một số về gia đ́nh, một số cư trú ĺ tại Tu viện. Trong số đó có Bà Nhất Matta Ngọc, D́ Danh, Khoa, Thanh, Xuyên, Tạo, Thủy.


Năm 1914 Cha Cơ linh mục bản xứ đến thay, làm Cha sở kiêm Bề trên Nữ tu viện. Cha cùng Bà Nhất Ngọc qui tụ chị em trở về nâng đỡ họ tiếp tục tu tŕ như trước.


Năm 1919 Cha cơ lâm bệnh và hưu dưỡng tại Chí Hoà. Cha Phaolô Thằng đến họ đạo cùng với Nữ tu viện.

 

Công tác xă hội của hội ḍng MTG Cái Nhum

Pḥng vật lư trị liệu dành cho các ông bà lăo

và người khuyết tật.

2. Pḥng khám và châm cứu ngày nào cũng

đông bệnh nhân đến trị liệu miễn phí.

Chính các Sr đảm trách công việc chữa trị.

Để giải quyết việc làm và tăng thêm thu nhập

cho người nghèo, nhà Ḍng có cơ sở dạy may,

thêu và may gia công.

 

Hiện trang Hội ḍng:

 

     Lớp Vi tính

 

Trồng hoa là công việc đ̣i hỏi có kỹ thuật cao.

Hội Ḍng đă thành công phần nào trong lĩnh vực này.

 Hàng tuần bán hoa cũng được khá tiền.

   
 

Số khấn sinh

168

 
 

Khấn trọn

119

 
 

Khấn tạm

49

 
 

Tập sinh

14

 
 

Tiền tập

22

 
 

Học sinh ḍng

104

 

             

 

* Chị em đang phục vụ tại 41 cộng đoàn thuộc 4 Giáo phận :  
- Giáo phận Vĩnh Long 35    
- Giáo phận Mỹ Tho   1    
- Giáo phận TP.Hồ chí Minh   2    
- Giáo phận Đà lạt 1    

 

 

► Nếu bạn muốn t́m hiểu thêm về ơn gọi thánh hiến trong

Ḍng Mến Thánh Giá Cái Nhum

 

Xin gọi ngay:  ĐT. 075.873.139

               Hay email về: mtgcainhum@gmail.com


 

 Xin bấm vào đây để xem hêm h́nh về: Nhà ḍng Mến Thánh Giá Cái Nhum