GIẢI TRÍ...

www.caimon.org mến chào bạn   

Xin bấm vào danh mục sau: 

      

  * Tếu 4 *  Tếu 11
  * Tếu 5 *  Tếu 12
  * Tếu 6  
  * Tếu 7 * Chuyện có thật
  * Tếu 1 * Tếu 8 * Tếu NHÀ ĐẠO
  * Tếu 2 * Tếu 9 * Vui sống với nụ cười
  * Tếu 3 * Tếu 10  
    Cần t́m đối thủ tranh tài đánh Billard    
    Cải lương tiếng Anh    
   

Honey! Do you know (that) I love you and miss you so much!

Nights after nights, I cannot sleep so well!

You're leaving me because (you have a) lots of money!

I don't know I who cannot think!

I just love by my heart, (it) might show!

I don't know what to do: no car! no job! no money! no home!

I will die very soon!

Honey! Come back! You can save my life!

 

   
   

CƯỜI

Trăm năm chỉ một nụ cười
Rằng ai đă hưởng hết đời đủ chưa ?!
Cười nụ là lúc tuổi thơ
Cười lên khanh khách , ai đưa cho tiền
Rồi th́ bày đặt cười duyên
Cười chua cười mỉa ḿnh ên ngồi cuười
Cười mỉm chỉ nhếch vành môi
Cười lăn , cười ngất hở mười cái răng
Cười khà , cười phá , cười ranh
Cười khẩy , cười nhạt , cười gằn cười chê
Nụ cười đắc thắng hả hê
Cười mát , cười gượng ê hề cười tênh
Cười cợt , lả lớt , cười khinh
Cười toe , khúch khích cười t́nh cười vui
Hàm răng , khóe mắt cũng cười
Cḥm râu , cánh mũi , bờ môi cười thầm
Khi buồn nức nở cười không
Gặp mặt chủ nợ lạy ông cười trừ
Cười vang cười tít thiên thu
Cười như nắc nẻ , cười như điên cuồng
Cười cho gà gáy trong chuồng
Cười khà , cười góp , cười luôn , cười x̣a

Đồng Văn