Tôi là Việt kiều ở hải ngoại xin hỏi:  Ở VN bây giờ có biết cách bó và chiết nhánh cây Mận mà không cần lột vỏ chung quanh chỗ bó không?

Tôi ghi lai cách của tôi cho bà con ở Cái Mơn cũng như ở VN được biết để thờii gian chiết nhánh rút ngắn lại  chỉ c̣n 30 hoặc 40 ngày (kể từ ngày bắt đầu bó cho tới lúc chiết xuống----xin nhắc lại: 30 hoặc 40 ngày).

Tôi sẽ chụp h́nh và ghi chú tường tận từng bước một.

 

Cám ơn trang web Cái Mơn cho tôi h́nh ảnh của quê nhà.

 

Trần Thanh Liêm

 

 

Cách chiết nhánh:   CÂY MẬN

 

Đây là cách chiết nhánh cây Mận, độc nhất vô nhị, c̣n những cây khác thi tôi chưa thử. Tôi là 1 Việt Kiều ở hải ngoại, khi tôi xem trang Web CaiMon, th́ cũng muốn đóng góp sự hiểu biết của ḿnh có thể giúp nhà vườn chiết nhánh cây mận với thời gian nhanh và ngắn hơn. Nhánh cây không bị mất sức (sẽ giải thích đoạn kế tiếp), từ ngày bó cho đến ngày chiết là trong ṿng 30 ngày đến 40 ngày.

Bó nhánh, chiết cành từ xưa tôi nay vẫn là cắt bỏ lớp vỏ cây, xong rồi bó đất, thời gian ít nhất là 5, 6 tháng, bởi v́, lột vỏ, nhánh cây bị tổn thương và mất sức, chờ khi vết sẹo được lành hẳn, lúc đó rễ mới mọc ra, đó là lư do thời gian kéo dài 5 đến 6 tháng.

Cách nay hơn 40 năm, lúc đó tôi chỉ 15, 16 tuổi, bà nôị tôi cột sợị giây cước (nylon) để phơi quần áo, bà cột vào nhánh cây Mận và thân cây dừa, sau đó tôi khám phá ra, ngay chỗ bị cột trên nhánh cây mận phần trên và phần dưới đâm ra những rễ non. Tôi đă áp dụng cách này chiết nhánh cho bà con trong họ hàng (khoảng 10 nhánh MẬN). Chiết nhánh bằng cách này không làm cho nhánh cây bị thương và mất sức:


Cách làm:

Giây gân (nhợ gân câu cá) quấn 2 hoặc 3 ṿng rồi cột thắt gút laị thật chặt, ngay chỗ mà ḿnh muốn bó. Khi bó chỗ bị cột nằm chính giữa (1 tấc “10cm” trên chỗ cột và 10cm dưới chỗ cột để cho rễ mọc ra đều). Lấy boc nylyon bó, phần trên để hở miệng và treo 1 cái lon sữa ḅ hay lon Coca lấy cây đinh đục lỗ phiá dưới, mỗi ngày đổ nước vào lon sữa 1 lần, nước sẽ từ từ thấm vào chỗ bó. Trong ṿng 7 đến 15 ngày sẽ thấy rễ moc ra và 30 ngày đến 40 ngày là chiết nhánh được rồi .

Tại sao khi thân nhánh cây bị cột chặt, lại ra rễ ở chỗ đó?
- Giải lư: Khi thân nhánh cây bị cột chặt và cùng lúc thân nhánh cây tăng trưởng, thức ăn cung cấp cho nhánh cây bị nghẽn, thức ăn dư thừa taị chỗ bị cột sẽ đâm rễ khi gặp đất và nước. C̣n phần trên của nhánh cây bị thiếu thức ăn, ngay chỗ cột găp đất và nước sẽ đâm rễ ra (lư do đi t́m thức ăn), đó là 2 nguyên nhân sinh tồn của cây mận, chúng ta lợi dụng 2 điểm nầy để bó và chiết nhánh 1 cách hữu hiệu và nhanh chóng hơn.

Khi chọn nhánh để chiết, mầu vỏ cây mầu “vẹc-ni tươi”, tức là nhánh đang tăng trưởng , c̣n mầu đen sậm, nhánh đă già th́ ít hiệu quả hơn, thời gian ra rễ sẽ chậm và lâu hơn.