Cy tre trăm đốt


THỜI XƯA C MỘT TRƯỞNG GIẢ GIAN C, XẢO TR. HẮN TA DNG Ủ MỌI THỦ OẠN Ể BC LỘT NGƯỜI Ở V NGƯỜI LM THU CHO N, NHỜ M HẮN TRỞ NN GIU C NHẤT VNG. HẮN C NGƯỜI CON GI T, C NHAN SẮC, CHƯA CHỒNG. TRONG NH C ANH KHOAI, Ở VỚI HẮN TỪ THUỞ NHỎ, LM Ủ TRĂM CNG NGHN VIỆC NHỌC NHẰN. NĂM ANH LỚN LN, ƯỢC MƯỜI TM, I MƯƠI, V SỢ ANH I NƠI KHC, MỘT HM HẮN MỚI GỌI ANH LN BẢO:

MY CHỊU KH Ở VỚI TAO LM LỤNG CHO THẬT GIỎI, THỨC KHUYA, DẬY SỚM, SING NĂNG, RỒI TAO GẢ C T CHO MY.

ANH KHOAI NGHE NI TƯỞNG THỰC, MỪNG LẮM, TỪ LẠI LM VIỆC GẤP NĂM GẤP MƯỜI LẦN. ƯỢC BA NĂM, C T BẤY GIỜ LỚN LẮM RỒI. NHN TRONG VNG C MỘT CAI TỔNG KHT TIẾNG GIU ẾN HỎI C CON GI CHO CON TRAI N, LO TRƯỞNG GIẢ NHẬN LỜI CHUẨN BỊ LM LỄ CƯỚI LINH NH.

THẤY MNH BỊ LỪA, ANH KHOAI TỨC LẮM, LN GẶP LO TRƯỞNG GIẢ Ể HỎI CHUYỆN. ANH BẢO:

HỨA GẢ C T CHO TI, SAO BY GIỜ LẠI NUỐT LỜI M GẢ CHO KẺ KHC?

HẮN TA HẦM HẦM NỔI GIẬN, ỊNH NH CHO ANH MỘT TRẬN, SONG NGHĨ LẠI, HẮN LẠI THI, HẮN TRẢ LỜI ANH RẰNG.

ẤY! TAO THẤY RẰNG NĂM NAY C T CŨNG LỚN RỒI, CHO CƯỚI I TH VỪA. TAO CHUẨN BỊ M CƯỚI L CHUẨN BỊ CHO MY ẤY CHỨ! NHƯNG MY M MUỐN CƯỚI NGAY TH MY PHẢI LM CHO TAO CI VIỆC NY: MY CHỊU KH LN RỪNG TM LẤY MỘT CY TRE C MỘT TRĂM ỐT, MY GNH VỀ Y Ể VT ŨA DNG TRONG CỖ CƯỚI, TH TAO CHO MY CƯỚI C T NGAY.

KHOAI THẬT TH TIN, LẬP TỨC VC DAO LN RỪNG. NHƯNG HẾT NGY NỌ ẾN NGY KIA, HẾT KHU RỪNG NY ẾN KHU RỪNG KHC ANH TM U CŨNG KHNG RA CY TRE C Ủ TRĂM ỐT. THẤT VỌNG, ANH NGỒI TRONG RỪNG KHC
BỖNG ANH THẤY MỘT NG LO ẦU TC BẠC PHƠ, DA Ỏ HỒNG HO, MẮT SNG, MIỆNG TƯƠI, KHOAN THAI CHỐNG GẬY ẾN GẦN ANH HỎI:

LM SAO CON KHC?

KHOAI THƯA R ẦU UI CU CHUYỆN.

LO NGHE XONG, BẢO RẰNG:

- CON I CHẶT CHO Ủ MỘT TRĂM ỐT TRE, MANG VỀ Y CHO TA.

ANH NGHE LỜI, VC DAO CHẶT BN TẢ, BN HỮU, CHỈ MỘT LONG Ủ MỘT TRĂM ỐT TRE.

GI KHẼ BẢO: "KHẮC NHẬP! KHẮC NHẬP!". VỪA ỌC XONG, TH TRĂM OẠN TRE ANG NẰM NGỔN NGANG, TỰ NHIN CHẠY TỚI VỚI NHAU, NỐI LIỀN LẠI THNH MỘT CY TRE Ủ TRĂM ỐT.

KHOAI MỪNG QU, TOAN SỤP XUỐNG LẠY TẠ NG LO NHƯNG NG CỤ BIẾN I U MẤT RỒI. ANH MỚI BIẾT NG L BỤT.

ANH GH VAI ỊNH VC TRE VỀ, NHƯNG KHNG LM THẾ NO M I ƯỢC, V TRE DI QU, N CỨ VƯỚNG VO CY NY CY KHC GIỮA RỪNG. LO BUỒN, ANH LẠI NGỒI XUỐNG KHC HU HU. TỨC TH ANH LẠI THẤY NG GI HỒI NY HIỆN LN. NG HỎI: "LM SAO CON KHC?". ANH KỂ R SỰ TNH. BỤT ƯA TAY CHỈ VO  CY TRE M ỌC: "KHẮC XUẤT! KHẮC XUẤT!". TỰ NHIN CY TRE LẠI RỜI RA TỪNG ỐT. ANH B LẠI LM HAI B, GNH VỀ NH.

LC VỀ TỚI NƠI TH THẤY HAI HỌ NG ẢO ANG ĂN UỐNG ỒN O, V ẦY SN BN NY CỖ NỌ ANG CHỰC SẴN Ể RƯỚC DU I. ANH TỨC QU, XNG THẲNG TỚI TRƯỚC MẶT LO TRƯỞNG GIẢ M HỎI, TH HẮN CẢ CƯỜI BẢO ANH RẰNG:

- TAO BẢO MY ỐN CHO ƯỢC MỘT CY TRE CAO MỘT TRĂM ỐT, CHỨ TAO BẢO MY ỐN MỘT TRĂM ỐT TRE U!

CẢ HAI HỌ NGỪNG TAY ŨA, ỀU CƯỜI THEO, CHẾ NHẠO ANH KHOAI KHỜ KHẠO. ANH BẢO LO PH NG RA SN M XEM. RỒI ANH ỌC KHẼ: "KHẮC NHẬP! KHẮC NHẬP!". TỨC TH TRĂM ỐT TRE DNH LIỀN VỚI NHAU THNH MỘT CY TRE DI V DNH LUN CẢ LO TRƯỞNG GIẢ VO ẤY, HẮN CỐ DỨT MẤY CŨNG KHNG RA. LO CAI TỔNG THNG GIA V CON TRAI N THẤY THẾ CHẠY RA ỊNH GỠ, ANH KHOAI ỢI HAI ỨA TỚI GẦN, LẠI KHẼ ỌC: "KHẮC NHẬP! KHẮC NHẬP!". LẬP TỨC LO CAI TỔNG V CON N ỀU DNH VO VỚI LO TRƯỞNG GIẢ, CNG GIẪY CNG AU, CẢ BA M ẦU KU KHC.


CẢ HAI HỌ LC BẤY GIỜ TI MẶT, DỰNG TC GY, KHNG CN AI NGHĨ ẾN CHUYỆN RA GỠ HOẶC CHẾ NHẠO NỮA. HỌ MẶC O RỘNG, ỨNG SẮP HNG, VAN XIN ANH KHOAI THẢ BA NGƯỜI KIA RA V HỨA SẼ TỔ CHỨC CƯỚI C GI CHO ANH.

CHỜ MỘT LC LU, ANH KHOAI MỚI ỌC KHẼ:

- KHẮC XUẤT! KHẮC XUẤT!

BẤY GIỜ HAI THNG GIA V CH RỂ MỚI RỜI NHAU RA ƯỢC, V CY TRE CŨNG Ổ XUỐNG, CHIA THNH TRĂM OẠN.

HỌ TRAI THOT NẠN, CUỐN GI RA VỀ, V LO TRƯỞNG GIẢ NGAY NGY HM SAU PHẢI GẢ C T CHO ANH KHOAI.

VỀ SAU C CU CA RẰNG:

CH TA RỒI LẠI LẤY TA
TUY L ỨA Ở NHƯNG M C CNG.