Bản gợi ư xét ḿnh xưng tội

 

¤ Đối với Chúa

1.     Con tim của tôi có thực sự hướng về Thiên Chúa và yêu mến Ngài trên hết mọi sự với t́nh yêu của một người con, trong việc trung thành giữ các giới răn của Ngài không?  

 

2.     Niềm tin của tôi vào Thiên Chúa có vững vàng không? Tôi có chấp nhận hoàn toàn giáo huấn của Giáo Hội và có lưu tâm tới việc huấn luyện đức tin Kitô giáo của tôi qua việc : lắng nghe Lời Chúa, tham dự vào các buổi học giáo lư, và tránh xa những điều có thể lừa dối đức tin của tôi không?

 

3.     Tôi có luôn tuyên xưng niềm tin của tôi vào Thiên Chúa và Giáo Hội với sự can đảm mà không sợ hăi? Tôi có biểu lộ tôi là người Kitô hữu trong đời sống riêng tư và công cộng.

 

4.     Tôi có cầu nguyện ban sáng và ban tối không? Và lời cầu nguyện của tôi có thực sự là cuộc nói chuyện với Chúa, hay đó chỉ là việc thực hành đạo đức trống rỗng bên ngoài? Tôi có biết dâng lên Thiên Chúa các mối lo nghĩ bận tâm của tôi, các niềm vui và các đau khổ của tôi không? Tôi có tin tưởng nhớ đến Ngài cả trong những cơn cám dỗ không?

 

5.     Tôi có tôn kính và yêu mến danh thánh của Thiên Chúa, hay tôi đă xúc phạm tới danh thánh đó với những lời chửi rủa, thề gian thề dối, với việc kêu tên Ngài vô cớ? Tôi có bất kính với Đức Maria và các Thánh không?

 

6.     Tôi có thánh hóa Ngày của Chúa và các Lễ của Giáo Hội với việc tham dự cách tích cực các buổi cử hành phụng vụ, nhất là Thánh Lễ không? Tôi có tránh làm việc không cần thiết trong các Ngày Lễ? Tôi có giữ luật buộc xưng tội một năm ít là một lần không và có rước lễ trong Mùa Phục Sinh không?

 

7.        Tôi có đặt niềm tín thác và tôn thờ những "loại thần thánh khác" như : của cải, danh vọng, lạc thú và các loại h́nh mê tín dị đoan như xem bói, lên đồng và các h́nh thức khác tương tự, hơn là tôn thờ Thiên Chúa  không?

 

¤  Đối với tha nhân

1.     Tôi có thực sự yêu mến tha nhân hay tôi lại lợi dụng và  đối xử với họ theo cách mà chính tôi cũng không muốn ḿnh bị đối xử như thế ? Tôi có gây nên gương mù gương xấu bằng lời nói và các hành động của tôi không?

 

§  Là con cái. Tôi có vâng lời cha mẹ. Tôi có kính trọng và làm vinh danh họ không? Tôi có trợ giúp họ trong các nhu cầu cần thiết về đàng thiêng liêng và vật chất không? Tôi có dấn thân tại trường học? có nêu gương tốt trong mọi hoàn cảnh không?

 

§  Là  cha mẹ. Tôi có lo lắng giáo dục con cái theo tinh thần của Chúa không? Tôi đă làm gương tốt cho con cái không? Tôi có nâng đỡ và hướng dẫn con cái trong đời sống làm người và làm con Chúa không?

 

§  Là  vợ chồng. Tôi có luôn trung thành trong t́nh cảm và hành động của tôi không? Tôi có biết thông cảm trong những giờ phút lo âu của người bạn đời không?

 

2.     Tôi có biết cho đi hay chỉ sống cô lập ích kỷ trước những người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn không?

 

3.     Tôi có tham gia vào các công việc tông đồ, việc bác ái và và cầu nguyện cho các nhu cầu của Giáo Hội, của giáo xứ không?

 

4.     Tôi có thực hiện các bổn phận người công dân không? Tôi có trả thuế má đều đặn không?

 

5.     Tôi có sống công bằng, dấn thân, lương thiện trong việc làm, có sẵn sàng đóng góp việc phục vụ của tôi vào công ích không?

 

6.     Tôi có trả lương theo lẽ công bằng cho các công nhân và tất cả những người dưới quyền của tôi, không? Tôi có chu toàn các thỏa thuận và giữ trung thành với các lời hứa không?

 

7.     Nếu tôi có giữ nhiệm vụ nào hoặc thi hành công việc lănh đạo nào, tôi có lo dấn thân cho ích lợi của người khác, với tinh thần phục vụ?

 

8.     Tôi có sống sự thật và sự trung tín, hay tôi đă đem lại điều xấu cho người khác bằng các lời nói dối, các lời thóa mạ, xuyên tạc, các phán đoán quá chủ quan của tôi, và vi phạm các điều bí mật?

 

9.     Tôi có xúc phạm tới sự sống và sự an toàn thế lư của người thân cận không? Tôi có làm tổn thương đến danh dự, làm thiệt hại của cải họ có, không?

 

10.  Tôi có gây ra hoặc khuyên thực hiện việc phá thai không? Tôi có hành động chống lại sự toàn vẹn thể xác (thí dụ : sử dụng cách biện pháp làm mất khả năng sinh sản) không?

 

11.     Tôi có nín thinh trong những hoàn cảnh mà trong đó tôi có thể khích lệ thực hiện điều lành không? Tôi có giữ lại trong tôi sự oán ghét, hận thù một ai không? Tôi có hay căi lẫy sinh sự không? Tôi có nói những lời xỉ nhục và những lời nói xúc phạm, khi gây ra những cuộc xô xát và hận thù không? Tôi có cố bỏ qua việc làm chứng về sự vô tội của người thân cận không? Khi lái xe, hoặc khi xử dụng các phương tiện giao thông khác tôi có để tôi và người khác rơi vào t́nh trạng nguy hiểm không?

 

12.     Tôi có trộm cắp không? Tôi có ham muốn một cách bất chính của cải của người khác không? Tôi có làm thiệt hại về tài sản, bạc tiền của tha nhân không? Tôi có đền bù những ǵ tôi đă lấy cũng như đền bù lại các thiệt hại đă gây ra không?

 

13.     Khi nhận ra các điều thiệt hại, sai lỗi, vậy tôi có sẵn sàng làm ḥa và tha thứ v́ t́nh yêu của Đức Kitô, hoặc giữ lại trong con tim của tôi sự ghét ghen và ước muốn trả thù?

 

¤ Đối với bản thân

1.     Tôi có lo lắng với niềm cậy trông về cuộc sống đời đời không? Có t́m cách làm cho đời sống thiêng liêng của tôi được sống động bằng việc cầu nguyện, đọc và suy niệm lời của Thiên Chúa, bằng việc tham dự vào các bí tích, không?

 

2.     Tôi có thực hành việc hăm ḿnh không? Tôi có sẵn sàng và nhất quyết dứt khoát với các tính xấu, làm cho tôi bị lệ thuộc các tham muốn dục vọng và các hướng chiều về điều xấu không?

 

3.     Tôi có phản ứng v́ các lư do ghen tị, tôi có làm chủ thói mê ăn uống của tôi không? Tôi có tự phụ và kiêu ngạo không? tôi có huênh hoang khi nói quá về ḿnh, đến nỗi đi tới việc khinh thường người khác? Và tôi có áp đặt nơi người khác ư muốn của tôi và có coi thường các quyền lợi của họ không?

 

4.     Tôi đă dùng thời giờ, sức lực, và các ơn huệ mà tôi đă lănh nhận được từ Thiên Chúa như là "những nén bạc trong Phúc Âm" thế nào? Tôi có dùng tất cả các các phương tiện này để hằng ngày làm tăng trưởng thêm trong sự hoàn thiện của đời sống thiêng liêng của tôi và trong việc phục vụ người thân cận không? Tôi có sống thụ động hay lười biếng không? Tôi đă dùng internet và các phương tiện truyền thông xă hội khác, thế nào?

 

5.     Tôi có kiên nhẫn chấp nhận các đau khổ của đời sống trong tinh thần đức tin không? Tôi có t́m cách thực hành sự hăm ḿnh, để làm hoàn tất điều c̣n thiếu trong cuộc khổ nạn của Đức Kitô không? Tôi có giữ luật ăn chay và kiêng thịt không?

 

6.     Tôi đă giữ thân xác của tôi trong trắng và thanh sạch theo bậc sống của tôi thế nào? Tôi có giữ ǵn các giác quan của tôi và có tránh làm cho ḿnh ra nhơ bẩn trong tinh thần và thân xác, với tư tưởng và các ước muốn xấu, bằng lời nói và các hành động bất xứng không? Tôi có để ḿnh đọc các bài sách báo, các bản văn, kịch trường, các cuộc giải trí ngược lại với sự lương thiện nhân bản và Kitô, không? Tôi có là gương xấu cho người khác với cách sống của tôi, không?

 

7.     Tôi có hành động chống lại lương tâm của tôi không, v́ sợ hăi hay v́ giả h́nh?

 

8.     Tôi có luôn t́m cách xử sự trong mọi t́nh huống theo sự tự do đích thực của con cái của Thiên Chúa hay tôi đă để cho bản thân trở nên nô lệ các tham vọng của ḿnh?

 

9.      Tôi có bỏ việc lành mà tôi có thể thực hiện không?