www.caimon.org mến chào bạn  

CÁI MƠN NGÀY NAY

 

Cha sở:

 Giuse Nguyễn ngọc Thích

Hạt trưởng hạt Cái Mơn

Đặc trách tu sĩ giáo phận Vĩnh Long

 

 
Các cha phó:    

1.     Đaminh Bùi văn Đằng

 
     

2.   Antôn Nguyễn minh Quân

(đặc trách giới trẻ giáo phận)

 

 
     
3. Micae Lê quang Phát  
     
4.     Giuse Huỳnh mộng Hùng  
     
5.     Micae Nguyễn thế Bảo  
     

 Chủng Sinh Cái Mơn

     - 6 thầy đại chủng sinh thuộc Đại Chủng Viện Cái Răng, Cần Thơ

     - 20 dự tu đang học đại học hoặc lớp 12.

 

Hội Đoàn

-        Con Đức Mẹ

-        Ḍng ba Camêlô

-        Bà mẹ công giáo

-        Thiếu nhi Thánh Thể

-        Thanh niên

-        Tu hội đời

 

Giáo  Lư Viên

1/  100 thành viên

     Phân nửa số này có tŕnh độ đại học và tốt nghiệp khoá sư phạm giáo lư 3 năm cấp giáo phận.  Đa số là cựu chủng sinh tu sĩ, trưởng thành và ổn định t́nh trạng gia đ́nh.

 

2/  30 Giáo Lư Viên dạy tại gia giúp những tân ṭng có hoàn cảnh đặc biệt không đến nhà thờ được. Họ là những bà mẹ gia đ́nh đạo đức, gương mẫu rănh rỗi công việc. Mỗi tuần các bà trau giồi giáo lư 1 lần, hội thảo và phân công nhau giúp đỡ người nghèo người bệnh.

 

Ban Quới Chức hay Hội Đồng Giáo xứ ?

Hiện nay tổ chức những người giáo dân giúp các Linh mục điều hành Họ đạo có những tên gọi khác nhau :Hội đồng giáo xứ, Ban hành giáo, Ban quới chức... Vậy Giáo phận Vĩnh Long gọi tổ chức nầy tên ǵ ? 
Trong buổi họp với các Cha Hạt trưởng Đức Cha Tôma Nguyễn văn Tân, Giám mục Giáo phận đă đề nghị thống nhất tên gôi chung cho cả Giáo phận :
Ban Quới Chức.


Lư do : Hàng Quới chức là một tổ chức được các Cha Thừa Sai để giúp các Ngài trong việc rao giảng
Tin Mừng lúc các Ngài có mặt cũng như khi vắng mặt. Tổ chức nầy gắn liền với lịch sử truyền giáo ở Việt Nam cùng với ḍng Mến Thánh Giá. Trong hàng Quới Chức đă có 8 vị Thánh là ông Trùm, ch ưa kể ông biện... Rỏ ràng đây là một tổ chức tông đồ giáo dân rất hiệu nghiệm, thánh thiện và có giá trị lịch sử. Không lư do ǵ đổi  tên kh ác. Hiệu quả công việc là điều chính.


Sứ mệnh của Quới chức là giúp Linh mục ban các Bí Tích một cách hiệu quả nhất. Thế nên Quới chức phải có tŕnh độ giáo lư cao, đời sống tương đối đạo đức, gia đ́nh có uy tín. Quới chức là người phục vụ không v́ tư lợi hay địa vị.


Nếp sống ngày nay cao và tiến không ngừng, khả năng của Linh mục có giới hạn nên trong nhiều lảnh vực ban Quới chức là những cố vấn không thể thiếu đối với Cha sở.


Hội đồng Quới chức không phải là những nghị viên của họ đạo chỉ biết có ư kiến trong buổi họp, yêu sách, phê b́nh...
Ngồi ghế trên rồi không làm ǵ cả. Họ là những người rất bận sinh kế cho gia đ́nh như ai nấy, nhưng hy sinh thời giờ và công sức để phục vụ. Điểm qúi là ở đây.

 

 

 

 

 

Hội đồng Quới chức Cái Mơn rước Đức Cha Tôma Nguyễn văn Tân trong một dịp lễ

 

 

Hội đồng quới chức họp hàng tháng.

thường trực hội đồng quới chức gồm 15 thành viên họp với các cha khi cần.

- Hội đồng quới chức Cái Mơn hiện nay có 80 thành viên

Những vị lớn tuổi vẫn giữ chức vụ, được anh em tôn trọng nhưng công việc có người trẻ làm thay.

Theo chúng tôi đó là các anh ở có hậu, có nhân, có nghĩa.

 

Phụ tá:

Mỗi biện sở có chọn một số thanh niên cộng tác với ḿnh, gọi là phụ tá. Các bạn này thường là Giáo Lư Viên và sẽ là ứng cử viên chức biện sở sau này.

 

Ca đoàn :

- Ca đoàn Thiếu nhi:           Phụ trách lễ nh́ ngày Chúa Nhật và Chầu buổi chiều.
- Ca đoàn Con Đức Mẹ:     Hát lễ ngày thứ bảy trong tuần.
- Ca đoàn Thanh niên:        Hát lễ ngày thứ sáu.
- Ca đoàn Anna (các bà ):  Hát lễ chiều mổi ngày và lễ bất thường.

- Ca đoàn Alelluia:             Hát lễ trong tuần theo phiên thứ.
- Ca đoàn Philipphê:          Hát lễ trong tuần theo phiên thứ.

- Ca đoàn Cái Mơn:           Tập họp các thành viên khá trong các ca đoàn vào những  dịp lễ lớn.