BAO ĐỒNG CÁI MƠN

21.8.2005

Chú ư: Xin bấm vào h́nh để nh́n h́nh khổ lớn

Thánh lễ đồng tế

Bao đồng : thói quen của họ đạo Cái Mơn từ lớp 8 trở lên. Theo cách hiểu ngày xưa, bao đồng xong, các trẻ không c̣n dịp học giáo lư nữa. Ngày nay không phải vậy.

Đọc Sách Thánh

Sau Bao đồng, các em c̣n dự các lớp giáo lư nâng cao, ở đây quen gọi là các lớp huynh trưởng. Chính các em giúp Giáo lư viên điều hành các giờ sinh hoạt và trả bài giáo lư cho các trẻ nhỏ hơn.

Lời nguyện tín hữu

Đối với nhi nữ sau Bao đồng, các em có thể gia nhập đoàn thể Con Đức Mẹ, ca đoàn và đương nhiên là theo các lớp giáo lư nâng cao.

Dâng của lễ

Với trẻ nam sau Bao đồng, các em vẫn tiếp tục giúp lễ, tham gia các sinh hoạt. Những trẻ có ư thức đi tu có thể tham gia các lớp dự tu để theo các lớp giáo lư chuyên biệt.

Lặp lại lời thề

« Đố ai vẽ được đường chim bay trên trời, đường tàu chạy dưới biển, đường rắn ḅ trên đá ». Thề th́ thề đó nhưng rồi mai ngày trong cuộc sống học sinh, chúng đi đâu, làm ǵ…cha mẹ có biết không ?. Cầu xin Đức Mẹ hướng dẫn cuộc đời chúng.

Cám ơn

Biết cám ơn ân nhân mới biết cám ơn Chúa, mới biết công ơn cha mẹ, thầy cô. Cám ơn là một đức tính cần cho đạo và để thành công trên đường đời.

Ngày Chúa nhật

Nhà thờ Cái Mơn dành riêng lễ nh́ 7g30 cho thiếu nhi. Có nhiều trẻ theo cha mẹ đi các lễ khác v́ giờ này phải học thêm ở trường. Tuy vậy không bao giờ dưới 1200 em dự lễ.

Một nhóm bạn thân chụp h́nh kỷ niệm

« Con ơi, nhớ chọn bạn mà chơi : chơi với người hiền, bạn với người đạo đức. Chơi với người dữ nó bán con để lấy tiền. Chơi với người không đạo đức, không biết nó sẽ dẫn con tới đâu ».

Kỷ niệm với Giáo lư viên

Trẻ nữ tuổi này có vẻ trang nghiêm lắm. Phải cầu nguyện nhiều cho chúng, chớ thấy dáng hiền từ đó mà lầm. Con nên nhớ : « Ra đời thường gặp bẫy, nếu có gỡ được cũng mang tật, không gỡ được th́ chết không kịp hối ».