Xin bấm vo đy: Đường Thnh Gi (trch Thnh nhạc)

 

14 Chặng Đng Thnh Gi Cha Gisu

Theo Congiao. org 

 

Hnh

 

Lời Đọc

 

Nơi Thứ Nhất:

Quan Phi-la-t luận giết ức Cha Gisu.

 

Lạy ơn ức Cha Gisu, l Vua cả trn trời dưới đất, l ấng thin hạ ước ao lu đời, m Phi-la-t luận giết Cha ti cch xấu hổ nhuốc nha dường ấy. Xin ban ơn cho ti ăn năn đền tội cho đng Cha ti cứu lấy nơi to phn xt sau ny.

 

Lạy Cha, xin Cha thương xt chng con.
Xin Cha thương xt chng con.


Chng con thờ lạy v ngợi khen Cha Kit v Cha đ dng Thnh Gi Cha m chuộc tội cho Thin hạ.

Nơi Thứ Hai:

ức Cha Gisu vc Thnh Gi.

 

Lạy ơn ức Cha Gisu, chịu đnh nt cả v mnh ra, cng vc Thnh Gi nặng v tội chng ti. Xin ban ơn cho ti chịu cc sự khốn kh trong bậc ti như Thnh Gi ức Cha Trời đ định cho ti phải chịu, m theo chn ức Cha Gisu cho trọn.

 

Lạy Cha, xin Cha thương xt chng con.
Xin Cha thương xt chng con.


Chng con thờ lạy v ngợi khen Cha Kit v Cha đ dng Thnh Gi Cha m chuộc tội cho Thin hạ.

Nơi Thứ Ba:

ức Cha Gisu ng xuống đất lần thứ nhất.

 

Lạy ơn ức Cha Gisu, chịu nhiều sự khốn kh cng nhịn đi vc Thnh Gi nặng yếu nhọc hết sức th ng xuống đất. Xin ban ơn cho ti giữ mnh cho đến chết, chớ để ti phạm tội lỗi g mất lng Cha ti.

 

Lạy Cha, xin Cha thương xt chng con.
Xin Cha thương xt chng con.


Chng con thờ lạy v ngợi khen Cha Kit v Cha đ dng Thnh Gi Cha m chuộc tội cho Thin hạ.

Nơi Thứ Bốn:

ức Mẹ gặp ức Cha Gisu vc Thnh Gi.

 

Lạy ơn ức Mẹ! Khi trước thấy Con ra đời th thin Thần ht mừng, m rầy thấy Con nt cả v mnh ra trong tay qun dữ đem đi giết th lng ức Mẹ đau đớn như phải dao sắt thu qua lng vậy. Xin ức Mẹ cầu cho chng ti được lng ăn năn đau đớn, v cầu cho kẻ c tội được trở lại cng ức Cha Trời.

 

Lạy Cha, xin Cha thương xt chng con.
Xin Cha thương xt chng con.


Chng con thờ lạy v ngợi khen Cha Kit v Cha đ dng Thnh Gi Cha m chuộc tội cho Thin hạ.

Nơi Thứ Năm:

ng Simon vc cy Thnh Gi.

 

Khi qun dữ thấy ức Cha Gisu yếu nhọc hầu chết, th n bắt ng Simon vc Thnh gi đỡ ức Cha Gisu. Thương i! no con chin Cha ti đu hết, m để Thnh Gi nặng cho kẻ ngoi vc lm vậy? Xin ban ơn gip sức cho ti cng kẻ thuộc về ti được chịu mọi sự kh bằng lng, như vc đỡ Thnh Gi ức Cha Gisu vậy.

 

Lạy Cha, xin Cha thương xt chng con.
Xin Cha thương xt chng con.


Chng con thờ lạy v ngợi khen Cha Kit v Cha đ dng Thnh Gi Cha m chuộc tội cho Thin hạ.

Nơi Thức Su:

B Veronica trao khăn cho ức Cha Gisu lọt mặt.

 

Ti khen lng bạo B Veronica chẳng sợ qun dữ, một mến ức Cha Gisu m thấy cả v mnh mu chảy ra, th trao khăn cho người lọt mặt đi. Xin in hnh tượng ức Cha Gisu vo lng ti như in vo khăn B Veronica, cho ti được lng mến ức Cha Gisu cho trọn.

 

Lạy Cha, xin Cha thương xt chng con.
Xin Cha thương xt chng con.


Chng con thờ lạy v ngợi khen Cha Kit v Cha đ dng Thnh Gi Cha m chuộc tội cho Thin hạ.

Nơi Thứ Bảy:

ức Cha Gisu Ng xuống đất lần thứ hai.

 

Cc sự khốn kh ức Cha Gisu chịu một ngy một hơn, gượng đi chẳng được, th ng xuống đất lần nừa, qun dữ đạp dạy giục đi cho chng. Xin ức Cha Gisu ban ơn cho ti được giữ lng vững vng đi dng nhn đức một ngy một hơn.

 

Lạy Cha, xin Cha thương xt chng con.
Xin Cha thương xt chng con.


Chng con thờ lạy v ngợi khen Cha Kit v Cha đ dng Thnh Gi Cha m chuộc tội cho Thin hạ.

Nơi Thứ Tm:

ức Cha Gisu đứng lại yn ủi con thnh Gisusalem.

 

Lạy ơn ức Cha Gisu chẳng nề chịu trăm nghn sự thương kh cho được đứng lại yn ủi con thnh Gisusalem, như cha yn ủi con trong cơn khc lc. Xin ức Cha Gisu yn ủi linh hồn ti; ti cng cc con chin nước ny, như yn ủi con thnh Gisusalem vậy, chớ bỏ chng ti mồ ci lm chi.

 

Lạy Cha, xin Cha thương xt chng con.
Xin Cha thương xt chng con.


Chng con thờ lạy v ngợi khen Cha Kit v Cha đ dng Thnh Gi Cha m chuộc tội cho Thin hạ.

Nơi Thức Chn:

ức Cha Gisu ng xuống đất lần thức ba.

 

Lạy ơn ức Cha Gisu, đ gần đến ni Calvari, chẳng cn ai nhn, mu đ chảy ra hết, th ng xuốg đất một lần nữa. Ở con chu Adong, hy xem Cha mnh ng xuống đất nhiều lm vậy v ai? Xin Dức Cha Gisu thương chng ti cho đến sau hết, chớ bỏ con mọn yếu đuối dột lm chi.

 

Lạy Cha, xin Cha thương xt chng con.
Xin Cha thương xt chng con.


Chng con thờ lạy v ngợi khen Cha Kit v Cha đ dng Thnh Gi Cha m chuộc tội cho Thin hạ.

Nơi Thứ Mười:

Qun dữ lột o ức Cha Gisu.

 

Lạy ơn ức Cha Gisu, khi qun dữ toan đng đanh ức Cha Gisu, th n lột o ra hết để cho xấu hổ cng đau đớn. Xin ban ơn cho ti giừ mnh cho khỏi trước ma quỉ cm dỗ.

 

Lạy Cha, xin Cha thương xt chng con.
Xin Cha thương xt chng con.


Chng con thờ lạy v ngợi khen Cha Kit v Cha đ dng Thnh Gi Cha m chuộc tội cho Thin hạ.

Nơi Thứ Mười Một:

Qun dữ đng đanh ức Cha Gisu.

 

Lạy ơn ức Cha Gisu chịu đng đanh vo Thnh Gi v tội ti. Xin ban ơn cho ti đng đanh xc thịt ti vo Thnh Gi Cha ti, kẻo cn phạm tội lỗi nữa.

 

Lạy Cha, xin Cha thương xt chng con.
Xin Cha thương xt chng con.


Chng con thờ lạy v ngợi khen Cha Kit v Cha đ dng Thnh Gi Cha m chuộc tội cho Thin hạ.

Nơi Thức Mười Hai:

ức Cha Gisu sinh th trn Thnh Gi.

 

Lạy ơn ức Cha Gisu, chịu mọi sự khốn kh cho gần hết hơi, th gục đầu xuống gi ức Mẹ m sinh th. Xin ban ơn cho chng ti giừ đạo cho đến giờ sau hết, được ph linh hồn trong tay Cha ti.

 

Lạy Cha, xin Cha thương xt chng con.
Xin Cha thương xt chng con.


Chng con thờ lạy v ngợi khen Cha Kit v Cha đ dng Thnh Gi Cha m chuộc tội cho Thin hạ.

Nơi Thứ Mười Ba:

Tho đanh ức Cha Gisu xuống m ph ở tay ức Mẹ.

 

Ai sem thấy hai ng thnh tho đanh ức Cha Gisu m đem xc xuống cch thảm thiết lm vậy m cầm nước mắt được ru? Xin ban ơn cho ti gờ mnh cho khỏi cc tội, như tho đanh ức Cha Gisu vậy.

 

Lạy Cha, xin Cha thương xt chng con.
Xin Cha thương xt chng con.


Chng con thờ lạy v ngợi khen Cha Kit v Cha đ dng Thnh Gi Cha m chuộc tội cho Thin hạ.

Nơi Thứ Mười Bốn:

Tng xc ức Cha Gisu trong hang đ.

 

ng thnh Giuse, ng thnh Nicđm, ng thnh Gioan tắm xc ức Cha Gisu cho sạch cc dấu, lấy thuốc thơm m sức, lấy khăn sạch m bọc, cng tng trong hang đ. Mọi sự khốn kh ức Cha Gisu chịu, no c khi no kh khăn thiếu thốn cho bằng khi tng xc ru? Xin ban lng mến cho ti như thuốc thơm v lng sạch sẽ như khăn sạch, cng lng vững vng như hang đ, v cc ơn bởi sự thương kh ức Cha Gisu, cho ti dọn mnh chịu Mnh Thnh, Mu Thnh ức Cha Gisu vo lng như tng nhiệm ở đời ny cho ngy sau được xem thấy tỏ tưởng ức Cha Gisu hằng sống hằng trị cng ức Cha Cha v ức Cha Thnh Thần đời đời chẳng cng Amen.