SỢI CHỈ ĐỎ                   

Lm.Carl Hồ Bạc Xi

Chn thnh cm ơn tc gi đ bằng lng v vui lng cho phổ biến rộng ri bộ bi giảng đang được xữ dụng  tại nhiều nơi ở Việt Nam cũng như Hải ngoại. Cm ơn cha v xin Cha ban cho cha nhiều may mắn trong trch nhiệm nặng nề, Gim Đốc Đại Chũng Viện Thnh Qu , Cần Thơ.BBT

www.caimon.org mến cho bạn

                                                                                                                                  

 

                       NĂM A                                                         NĂM B                                                   NĂM C

 - Ma vọng v Ma Ging Sinh                   - Ma vọng v Ma Ging Sinh             - Ma vọng v Ma Ging Sinh

-        Ma Chay                                                 - Ma Chay                                               - Ma Chay

-         Ma Phục Sinh                                        - Ma Phục Sinh                                        - Ma Phục Sinh

-         Ma Thường Nin                                   - Ma Thường Nin                                 - Ma Thường Nin