Maria L Thị Trnh

V TRI CY

www.caimon.org mến cho bạn

 

          Viết lại theo lời đọc của b Maria Mai Thị Tnh, 90 tuổi.

(B Trm Khnh, Trm I họ Ci Mơn)

 

                   B l một trong số t người của thế hệ xưa cn sống. Bi v ny l bi đoc thm trong trường họ đạo Ci Mơn ngy xưa, khng biết ai l tc giả

 

 

Nghe vẻ nghe ve, nghe v cy tri

Cy cải tri c, cy na tri nổ

Cy bố tri bần, cy găm tri gấc

Cy lức tri l, cy me tri mt

Cy vu tri vng, cy thng tri thị

Cy qu tri quao, cy nho tri nhản

Cy san tri sai, cy xoi tri sộp

Cy mướp tri muồng, cy buồng tri bưởi

Cy chuối tri chanh,  cy xanh tri cm

Cy giấm tri dương, cy hường tri hạnh

Cy huỷnh tri quảng, cy măng tri nị

Cy l tri lng, cy tng tri to

Cy gạo tri gừa, cy dừa tri gic

Cy trắc tri trm, cy thơm tri thẩu

Cy đậu tri đo, cy cau tri cc

Cy trc tri trm, cy sm tri sấu

Cy mận tri mua, cy dưa tri diếc

Cy chiết tri ch, cy l tri l

Cy b tri bng, cy cng tri cm

Cy mấm tri mơ, cy bơ tri bừa

Cy dứa tri du, cy ngu tri ngi

Cy vi tri vừng, cy gừng tri gạo

Cy so tri soan, cy bng tri bướm

Cy muỗm tri m, Cy k tri k

Cy dẻ tri da, cy di tri duối

Cy muối tri my.

 

              ***

Cy kim qut, tri nhn lồng

Cy bn bon, tri đin điển

Cy phiện, tri cần sa

Cy mo g, tri cứt quạ

Cy gan đ, tri ng đồng

Cy tầm vng, tri mướp st

Cy bnh bt, tri mng cầu

Cy thầu dầu, tri thốt nốt

Cy buồn ngt, tri khổ qua

Cy c na, tri cam thảo

Cy săng mu, tri sầu đu

Cy trm bầu, tri me đủa

Cy bng cha, tri đo tin

Cy sầu ring, tri măng cụt

Cy dm bụt, tri mng tơi

Cy cải trời, tri me đất

Cy lồng mứt, tri mi

Cy sống đời, tri phật thủ

Cy đu đủ, tri bn bon

Cy bồ hn, tri c dược

Cy chm ruột, tri dưa gang

Cy huỳnh đn, tri thạch lựu

Cy nọc trụ, tri bnh linh

Cy lục bnh, tri nguyệt quới

Cy chm gởi, tri cc kn

Cy chỉ thin, tri thảo quả

Cy trắc b, tri m u

Cy cao su, tri gic thị

Cy phượng vĩ, tri hồng qun

Cy tầm xun, tri v sữa

Cy di ngựa, tri sa k

Cy bồ đề, tri bả đậu

Cy long no, tri r

Cy lm vồ, tri trứng c

Cy bản hạ, tri th lũ

Cy u du, tri đọt mọt

Cy tốt tri xinh

Chnh Cha tạo thnh

Cho ta được hưởng.

                                           

                                                Mai Thnh Lin sưu tầm

                                                                  Ci Mơn 20.6.2007

Back