CI MƠN MIỀN CY TRI.

                                                                       Trần Lam   

  

Một vườn thp cy

Vo đy vng đất rừng hoang

Th gầm vượn h, chim vang trn ngn.

Ph rừng cy cấy la vng

Để con dng đủ Địa Đng Cha cho.

Thương con Thin Cha hằng lo

Suối tinh tm khắp trần đời năm chu

Cha thầy phiu bạt ,  u

Đem về gieo hạt ương su cấy cy.

Dừa kh lựa giống M Lai

Ct Ta xoi ct ngạt ngo vị ngon.   (1)

Cha cho măng cụt bn bon

Tri cy qu gi sống cn đất linh.

Đo mương bồi đấp bn snh

Ph sa mu mở cy sinh tri lnh.

Mấy trăm năm ấy Cha ginh

Phụng thờ Đức Cha, trời ban n tnh

Sa k cam qut linh đnh

Trầu vng  tr bưởi mt du cau hn.

Thi đừng ước nữa nghe con

Sầu ring Cha v con mơ hoi.

Cha cho con bấy nhiu loi

Đốn cy tnh lợi đổi đời tnh thi.

Chạy hoi con sẽ hết hơi

Nợ nần t tội khơi khơi suốt đời.

Trở về giống cũ con ơi!

Yn thn, an phận Ba Ngi phụng thờ.

 (1)  c người giải thch xoi ct bởi gốc l Jakarta. Inđnsia.