Ti vốn người ngoại đạo, sống ở Ci Mơn v c thiện cảm với đạo Cng Gio. Ti đ cố gắng sưu tầm Gio l, tm hiểu nguồn gốc họ đạo lu năm v danh tiếng. Xin đng gp t vần thơ về xứ Ci Mơn.

ĐỒNG GIAO CI MƠN

1.CI MƠN MIỀN ĐẤT HỨA

Ph sa lng đất Cha cho

Cổ chin bồi đắp Hm Lung giao ha

Mơn giang Gim x chảy qua

Đất linh đua nở ngn hoa đn mừng

Tri bao thế kỷ tưng bừng

Đn chin vo đ dừng chn Nam Kỳ

Cha ginh người bỏ xứ đi

Sự g Cha hợp chia ly lm g

Về đy sng nước bất

Con đừng bỏ Cha bởi v đất linh

Một vng nước ngọt phồn vinh

Thng năm đua nở hoa sinh tri hiền

Con ơi con nhớ lời nguyền

Hạt gieo lng đất linh thing chọn rồi

Cho d sng gi li thi

Nhục vinh thnh bại cũng vời thời gian

Giữ gn con Cha đ ban

Hồng n Cha trả gian nan ai m

Yu thương knh Cha thờ Cha

Ngồi n vĩ vng những ngy ra đi

Trăm năm chuyện cũ cn ghi

Bốn năm thế kỷ, mấy kỳ đầy vơi

Từ khi Cứu Thế ra đời

Mười lăm mười su lần vời phương Đng

Đến đy Cha gặp tin rồng

Vẫn l con Cha ban hồng n cho

Năm mươi gio sĩ Đo Nho

Đạt nền quốc ngữ cu  Tao rửa mầy 

Cha truyền rao ging đạo nầy

Nhưng đời suy thịnh bo my bất ngờ

Sa tăng quỉ dữ bơ phờ

Ra tay st đạo mịt mờ chẳng yn

Bỏ lng mạc, biệt tổ tin

Cuốn theo chiều gi tm miền phương Nam

Ngoi kia Qung Ngi, Qung Nam

Qung bnh vo lập my ln cn truyền

Mấy ging họ tự Ph Yn

L đnh, Mai thọ, L quang họ hng

Vẫn theo lời Cha truyền ban

Con khng bỏ Cha, Cha ơi ! Cha Trời

Nguyện dng Thin Cha trọn đời

Địa linh con giữ v đời nhục vinh

Mấy lần đời đạo chống knh

Cha ơi Cha cả qun mnh cứu con.

                          Như lĩnh Lam

 

 

2.GING TỐ MƠN GIANG

 

Vo đy đất hứa Cha ban

Con ơi! D Cha vẫn mang cực hnh

Cha v con, Cha hy sinh

Đem thn cứu thế tội tnh chuộc con

Ba lần ging tố mi mn

Vo đy lập nghiệp ng Mầu đầu tin

Ph rừng vun xới triền min

Nhưng loi Bắc Hn cn phiền đảo khuynh

Hợp qun Tam phụ giao chinh

Cha con sợ hải quyết tnh lo u

Thuyền b tụ tập ng Mầu

Chờ cho trăng lặng bơi cho lnh xa

Loay quay suốt một đm qua

Sng ra thuyền vẫn la c bến xưa

Đy l Cha mốc mưa

Cho con ở lại phụng thừa Cha lun

Cng nhau con dựng Thnh đường

Đức tin mầu nhiệm Cha thương n lnh

Cy d muốn lặng trời thanh

Gi chưa ngừng thổi con đnh chịu thi

Sa tăng Bắc quỉ trong trời

Ra tay st đạo hại người thiện tm

Mu đo tơi thắm non sng

Cực trăm nghn nổi vẫn khng đổi đời

Tri bao nguy biến trong đời

Con nguyền thờ phượng Cha Trời Ba Ngi

Rơi đầu Cha vẫn vui cười

Nguyện theo Philip cứu người đớn đau

Thời gian dầm lịm mấy tro

Vẫn l Họ đạo Ci Mơn vững vng

Mấy đời Thin Cha ơn ban

Con ơi! Cha dạy hai ngn trong năm

Qua thời chinh chiến bốn năm

Su chung cn đ, Thnh đường cn kia

Cha thầy bầm dập chia la

Người đi kẻ trốn cũng qua sng ngn

Ba mười năm đ trn lan

Nhạn Nam n Bắc lữa tan khi trn

Gi gần mưa bảo Mơn Giang

Ging ln Họ đạo mun ngn đớn đau

Cha nguyền gn giữ lm sao

Sai Thin sứ xuống đảo chao gnh gồng

Đi- t Cha cả vững lng

Mười hai năm đủ trao quyền Duse

Một cho nửa gnh chở che

Hồng n Cha no e ngại g

Quới nhn ph hộ b tr

Qua lần sng lớp tan đi my phm

Trong trần chuyện nhứt ha tam

Từ nay con giữ địa đn nghe con

Hồng n Cha cả vung trn

Bnh an dưới thế vẫn cn ngn sau.

                                 Như lĩnh Lam

 

Lưu : Trong hai bi thơ trn c nhiều sự tch về nguồn gốc

v lịch sử Ci Mơn cần phải được ch giải.

Xin hẹn dịp khc.