CÁI MƠN MIỀN ƯƠNG RÉP (tháp: greffer)

                                         Trần Lam

                              Thấy con ngoan ngoản dịu hiền

                                      Tử tôn miêu duệ mối giềng càng đông

                                                Đất linh nhỏ hẹp manh mong

                                      Mà con vẩn phụng ân hồng kính thêm

                                                Cho con đầm ấm êm đềm

                                      Thêm nghề ương rép cũng là Chúa cho

                                                Ban đầu gieo hạt hằng lo

                                      Chở cây con bán tự do Nam Kỳ

                                                Thấy con đói lạnh nhiều khi

                                      Chúa cho Tươi, Trí học kỳ Đông Dương    (1)

                                                Canh nông huấn nghệ rép ươn

                                      Ấy là Chúa khiến t́nh thương sinh tồn

                                                Truyền ra họ đạo các thôn

                                      Nghề càng tinh xảo bảo tồn nông canh

                                                Bó cây nhân giống tháp cành

                                      Nghề càng lảo luyện, con gian dối ḿnh

                                                Miệng người gọi đó thành tinh

                                      Sống lâu chồn biến hồ tinh hại trần

                                                Con đừng lấy ngọn rép thân

                                      Cốc kèn mướp sát chim chê hại người

                                                Nhành cây ló rể xinh tươi

                                      Gốc là môn ngứa, trưa trời héo queo

Sầu riêng nhớt Lép điều hiu

                                      Muôn ngàn con gạt làm điều Chúa chê

                                                Bán chi thứ giống cà phê

      Ca cao sao được trồng về đất viên

                                                Ăn như meo mốc độc quyền

                                      Cản ngăn chiên lạc nghèo hiền bán buôn

                                                Bảo rằng Hưng Đạo dài đường     (2) 

                                      Không thằng nào xạo, bằng buôn cây trồng                

                                                Mười điều Chúa dạy nhớ không?

                                       Dối người dối Chúa, dối trong ḷng ḿnh

                                                Tử kỳ địa ngục phân minh

                                       Đến ngày phán xét lỗi ḿnh không tha.

 

                                         

                                                                 Một công đoạn tháp sầu riêng

 (1)  Tươi,Trí: là ông Năm Tư và ông Hai Trí hồi thập niên 30- 40 học trường  Huấn Nghệ  Đông Dương về cách rép, bó nhánh rồi truyền  lại khắp họ đạo Cái Mơn.

  (2) Mấy năm nay xuất hiện hai câu ca dao:

                                                          Không đường nào dài bằng đường Hưng Đạo

                                                          Không thằng nào xạo bằng dân bán cây trồng