Một Thong Qu Xưa

Qu ti từ mảnh đất bồi
Dng kinh nước chảy chia đi hai bờ
Trường lng vang giọng trẻ thơ
Gio đường chung đổ nhắc giờ cầu kinh
Tiếng g gy gọi bnh minh
Ầu ơ lời mẹ đượm tnh ru con
Đường xa thăm thẳm lối mn
Đồng xanh toả nh mạ non đầu ma
Tre gi nối rặng trc thưa
Xa xa điểm một bng dừa vươn cao
Trời Thu những trận mưa ro
Thng Mười nước đổ ngập ao ngập đồng
Trăng soi sng nước mnh mng
C r, c lc vẫy vng dưới trăng

Qu ti qua những thng, năm
Cha ng vất vả nhọc nhằn dựng xy
Mồ hi đổ ướt luống cy
Thịt da đổi lấy vườn cy quanh nh

By giờ ti đ đi xa
Nhớ về nơi y... vẫn l nh ti

Đồng Văn

28/7/2004