www.caimon.org mến cho bạn

ĐN NG NỘI

Cha Giuse Năng lm cha ph Ci Mơn từ năm 1936, khi đ đ c nh thờ B Dung rồi. Vậy m c thời kỳ nhiều người cho rằng nh thờ nầy  khng c thật, chỉ l ngụy tạo đễ chiếm đất. Với mục đch chứng minh cho thế hệ trẻ biết ngọn nguồn về Ci Mơn, chng ti sưu tầm bi thơ nầy, d rằng đy chỉ l bi ca của d phước đặt cho học tr mừng cha  sở cch nay trn 70 năm. Những bi thơ loại nầy thời đ gọi l bi ca (đọc bi ca) . Cha sở Dumortier, sau  l Gim Mục địa phận Si Gn, được  người Ci Mơn gọi cch thn thương l ng Nội.                                                                                                                 

Hm nay chng tử tựu đy

Sum vầy đủ mặt ngy nay vui mừng

Bấy lu lng những bng khung

Ước trng ng nội dời chn đến trường

Nay đ phỉ dạ đo lường

Cm ơn Cha Cả đoi thương con hn

Tm tnh giấy trắng mực đen

Tỏ lng con mọn thn hn nội thương

Chng con ngho khổ v phương

Trăm đng thốn thiếu cậy trng nội cng

Lu lu nội cũng rộng dung

Th cho tiền bạc lợp chung nh trường

Chng con an dạ ẩn nương

Cm ơn ng nội lo lường cho con

M nay trường đ hư mn

Cột ko xin trnh yếu dn lắm thay

Mỗi khi lợp lại chẳng may

Gy cy t xuống khốn thay mọi đng

Trường nầy tnh lại cho ton

Ba mươi năm  tuổi  tnh trn chẳng sai

Dng mưa thổi đến đm ngy

Nữa phần sợ dột, sập đ chẳng may

Rui m cửa nẻo vch phn

Mối ăn mụt nt dưới trn r rời

Ci xin nội khấn nhậm lời

Dũ lng thương xt đến nơi ngho nn

Cất cho trường mới vững an

Đặng cho chng tử học hnh dọc ngang

Dấu lnh của nội rỏ rng

Ngn thu cn nhớ c đng no qun

Cũng như ng cố  Bề trn

B Dung cn nhắc cn bnh chẳng rời

Bấy lu chng tử chơi vơi

Bởi chưng cha mẹ lắm nơi ngho nn

(Cha) Giuse thấy vậy chẳng an

Lớp ra tiền bạc lớp cng coi mần

Ra tiền mướn kẻ đấp sn

Ph phăng cy cối, chẳng cần bỏ đi

Sn nay coi đặng oai nghi

Rộng di cao ro hơn g ngy xưa

Nhưng m trường học chẳng vừa

Ci xin nội nhận  cho đưa bạc tiền

                             Giuse lo cất tiếp lin            ( cha Giuse năng)

Cm ơn ng nội v bin mun trng

Chng con ln tới thin cung

                               Cũng nhờ trường học nội lun cho tiền                                        

  Học hnh lẽ đạo thnh thing

Nhờ chưng trường học mới hiền mới nhơn

Ci xin nội nhận lng đơn

Ci xin hai lạy xin ơn php lnh

                                                                                             Mai thnh Lin sưu tầm