LỜI CẢM TẠ


Gia đ́nh chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

·        Cha Sở Cái Mơn, Quí Cha

·        Quí Tu Sĩ Nam Nữ

·        Quí Hội Đoàn,

·        Quí Thân Bằng Quyến Thuộc và giáo xứ Cái Mơn

·        Ban Biên Tập và Độc giả mạng lưới toàn cầu www.caimon.org

 

đă phân ưu, thăm viếng và dâng Thánh Lễ

cầu nguyện cho thân sinh chúng tôi là

 

 Ông Lôrensô Trương Lộc
NGUYỄN QUANG TRẠCH

 


Tang Gia Đồng Cảm Tạ:

 

Vợ:   Bà Quả phụ Nguyễn Quang Trạch

        Nhủ danh Trần Thị Hon


Các Con - Cháu - Chắt:

 Gia đ́nh Vũ Văn Thất, Việt Nam
 Gia đ́nh Trần Văn Huy, Việt Nam
 Gia đ́nh Nguyễn Minh Châu, USA
 Gia đ́nh Nguyễn Kim Long, USA
 Gia đ́nh Nguyễn Tư Ninh, USA
 Gia đ́nh Nguyễn Thái B́nh, Belgium
 Nữ Tu Nguyễn Thị Thanh Hảo
         
Hội Ḍng Mến Thánh Giá - Los Angeles
 Gia đ́nh Nguyễn Thanh Phát, Belgium


 

Xin tha thứ cho những thiếu sót trong lúc tang gia bối rối.