Phân Ưu

 

Được tin trễ thân phụ Linh Mục Giacôbê Nguyễn Huỳnh Tươi là

 

Cụ Cố Giuse NGUYEN VAN KHUONG

Đă từ trần vào lúc 21 giờ ngày 4 tháng 6 năm 2007 tại Cái Mơn

Hưởng thọ 74 tuổi

 

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 9:30 sáng thứ Năm 7/6/2007

 

Ban Biên Tập mạng lưới toàn cầu www.caimon.org cùng cha sở

và toàn thể giáo dân họ đạo Cái Mơn

Xin thành thật chia buồn cùng Cha Tươi và tang quyến.

Ngưyện Thiên Chúa là Cha rất nhân từ sớm đưa linh hồn Giuse về cùng Ngài trên nước trời