TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH

 

CÁO PHÓ

HỘI D̉NG MẾN THÁNH GIÁ CÁI NHUM

  Trân trọng kính báo : Người chị em chúng con

Nữ tu:   MARIA LÊ THỊ BÀNG

Sinh ngày 13 tháng 08 năm1949,

Nguyên quán: Long Khánh – Duyên Hải – Trà Vinh

Đă an nghỉ trong Chúa lúc 22 giờ 40’ Thứ sáu ngày 07 tháng 08 năm 2009.

Tại Hội Ḍng Mến Thánh Giá Cái Nhum

Hưởng thọ 60 tuổi    -   Khấn Ḍng 33 năm.

 

Nghi thức tẩn liệm :  09 giờ 00’  Thứ bảy, ngày 08 tháng 08 năm 2009

Thánh lễ An Táng sẽ được cử hành vào lúc : 15 giờ 00’ Thứ hai, ngày 10 tháng 08 năm 2009  

Tại Nguyện Đường Hội Ḍng Mến Thánh Giá Cái Nhum

Sẽ được an táng tại nghĩa trang của Hội Ḍng.

Chúng con kính xin cầu nguyện cho linh hồn  D̀ MARIA   người chị em của chúng con  sớm được hưởng Nhan Thánh  Chúa.    

Hội Ḍng chúng con xin chân thành cảm tạ.                                      

                                                                

 

            Tm. Hội Ḍng

 
       Nt. Maria Trần Thị Trung

         Tổng Phụ Trách