Giáo Lư Viên Họp Rút Ưu Khuyết Điểm

30/7/2009

 

è Hinh TN Cái Mơn giao lưu

 

 

Rước Lễ Lần Đầu, Thêm Sức và Bao Đồng xong, hôm nay cha Antôn Phương tổ chức Thánh Lễ bế giảng các lớp giáo lư hè năm 2009 dành cho trẻ tất cả các lớp và thầy cô giáo lư viên. Cha Phương có miếng ruột là tổ chức nào, lễ ǵ cũng xin cha sở cho vài lời dù biết rằng ngài ít khi có vài lời mà rất nhiều lời, nghe mệt nghỉ. Sau Thánh Lễ cha sở có ba lời:

Lời một dành cho cha Phương, khen cha có tinh thần trách nhiệm cao, mỗi sáng lễ chưa xong đă thấy cha có mặt ở sân nhà thờ chờ đợi trẻ; chiều 14g có lớp th́ 13g45 đă nghe tiếng cha oang oang trên máy phóng thanh nhắc nhở: thiếu nhi chúng con ngưng bắn đạn, rửa tay, uống nước, đi vệ sinh chuẩn bị vào nhà thờ…sau đó cha dạy giáo lư chung, trước khi các trẻ ra nhóm học và trả bài. Nhờ tận tụy và có trách nhiệm cao với phận sự, cha đă thành công lớp giáo lư 2009, có lời chúc mừng cha. Cha sở rất vui khi được cộng sự viên  đắc lực, giáo xứ phấn khởi có cha phó nhiệt tâm với việc tông đồ.

Lời thứ hai dành cho các giáo lư viên, cha nói: trong giáo xứ có trên 100 giáo lư viên, buổi ban đầu th́ thầy cô nào cũng có lớp nhưng mỗi năm con số nầy rụng dần, hoặc do thầy cô xin nghỉ v́ công việc gia đỉnh, có khi nhận thấy khả năng của ḿnh chưa đáp ứng được, hay không được mời dạy nhưng nhờ đảm trách công tác khác trong giáo xứ.

Thực tế trong mùa giáo lư nầy phải hết lời khen ông Trùm Marcô Tấn, ông Câu Phêrô Thơ và ông biện Philipphê Nhựt, những người không trực tiếp đứng lớp nhưng luôn có mặt để điền vào chổ trống của giáo lư viên, và nếu cha Antôn trễ chút là sẵn sàng chiếm đài mời thiếu nhi, tiếc là ít khi dành được với cha Antôn..

 Khi học sinh ổn định lớp, ông trùm và ông câu đi ṿng quanh nhà thờ đón những cháu giả bệnh ra chơi hay uống nước để giải thích. Hai ông làm công tác ít người làm là nhặt rát các cháu ḿnh ăn quà bỏ đó đây. Khi thấy ông trùm và ông câu bê ra hai b́nh nước để trên hành lang nhà xứ một cha khách buộc miệng nói “không nơi nào trẻ con được lo chu đáo như ở Cái Mơn”!

C̣n những điển h́nh tiên tiến khác như d́ Sáu Viễn, d́ sáu Sạch cô Tuyến cô Liên ... không thể kể hết ra đây. Cha cũng không thể dừng tại đây v́ phải nói thẳng nói thật là c̣n nhiều giáo lư viên nhận lớp nhưng không hoàn thành trách nhiệm: bỏ lớp không thông báo trước, đi trể, không điều khiển lớp nghiêm trang, không giúp các em học bài và trả bài nghiêm chỉnh, xin có lời chia buồn với các bạn nầy, ai đó xét ḿnh th́ khắc biết!

Lời thứ ba cha dành để gợi ư:

Dạy giáo lư là bổn phận “hảy rao giảng Tin Mừng cho muôn dân”. Dạy giáo lư chuyên như anh chị c̣n là vinh dự v́ được cha sở tín nhiệm, bởi giáo lư là kho báu của Giáo Hội không thể trao vào tay bất cứ người nào. Tất nhiên anh chị là cộng sự viên của cha sở nhưng đừng nghĩ đây là việc cha sở phải nhớ ơn, việc nhớ ơn là việc của cha, phần tôi chỉ thấy đây là vinh dự với trách nhiệm cao mà tôi phải chu toàn nhưng không bao giờ dám tự hào là  hoàn thành.

Giờ đây lớp giáo lư bế giảng,  các trẻ đă được nhận Bí Tích: khỏe quá! Chưa khỏe đâu, mời các bạn b́nh tâm lại và tự hỏi: ba tháng qua tôi đă trao cho các trẻ những ǵ, chúng c̣n nhớ không, có giúp cho việc chúng sống đạo sau nầy? Trong Lễ Bao Đồng có phần trao cho các trẻ xâu chuỗi gọi là hành trang vào đời, các anh chị có dạy cho chúng về lợi ích của chuỗi Môi Khôi chưa, cha nhắc hảy cho các em học thuộc 15 Mầu Nhiệm anh chị có dạy không, hay có dạy nhưng chúng có thuộc không, vậy trao xâu chuỗi để làm ǵ?

Có rất nhiều bài hát vui nhưng sau nầy khi nào chúng có dịp hát? Chi bằng cho chúng hát suốt mùa giáo lư một hai kinh về Đức Mẹ mà sau nầy mỗi khi cất lên chúng nhớ lại kỷ niệm giáo lư hè, có thể hát một ḿnh hay cùng hát với cộng đoàn để cầu nguyện.

Chúng ta có thủ bản giáo lư cho từng cấp nhưng nô lệ vào thủ bản th́ không đúng su phạm giáo lư v́ giáo lư không phải là môn dạy cho trẻ những kiến thức suông nhưng phải cho các trẻ biết những điều học phải đem vào cưộc sống bằng ngỏ nào và có liên quan ǵ đến cuộc sống của mỗi cá nhân.. Nếu cần phải chịu cháy giáo án dể dừng lại tŕnh bày cho các em những việc cụ thể phải làm và phải lánh, cho trẻ biết kinh nghiệm gặp Chúa của bạn như thế nào.

Cuộc sống ở phía trước, chúng ta để qua bên những điều làm được và chưa làm được trong ba tháng hè để nh́n về tương lai. Hai mươi năm nữa họ đạo sẽ có vinh quy, có lễ khấn, có những đôi hôn nhân rối,  những thanh niên thiếu nữ không đến nhà thờ, vào tù ra khám, có những cô gái làm dâu Hàn Quốc, Đài Loan bất chấp luân thường đạo lư..hỏi các giáo lư viên có góp phần vào những diều tốt xấu trên đây không, ít là gián tiếp; biết đâu nếu dạy giáo lư tốt hơn th́ không có cớ sự. Trách nhiệm tiếp theo là cầu nguyện cho học tṛ, xin Chúa bù đấp những ǵ chúng thiếu sót.

 

                              Nguyễn Văn B́nh ghi