CHÚC MỪNG TÂN LINH MỤC

 

Cha sở:

 

 

Giuse Nguyễn Ngọc Thích

Họ Đạo Cái Mơn  

 

 

Song Thân:

 

 

Phaolô Phạm Văn Paul

Maria Dương Thị Hùynh

        

 

HÂN HOAN KÍNH BÁO

 

Thầy Phó Tế

Micae Phạm Long Giang

 

cùng với 6 Phó Tế của  Giáo Phận sẽ được thụ phong linh mục do

Đức Cha Tôma Nguyễn văn Tân,  giám mục giáo phận Vĩnh Long chủ phong.

Thánh Lễ phong chức sẽ cử hành

Vào lúc 9g ngày 29 tháng 6 năm 2007

Tại nhà thờ Chánh Ṭa Vĩnh Long.

 

Thánh Lễ Tạ Ơn sẻ được cử hành Vào lúc 6g00 ngày 30/6.2007

 tại nhà thờ Cái Mơn, Vĩnh Thành, Chợ Lách ,Bến Tre

           Ban Biên Tập mạng lưới toàn cầu www. caimon.org cùng cha sở, Ban Quới Chức và toàn thể họ đạo xin chúc mừng cácTân Linh Mục, cách riêng Tân Linh Mục Micae Phạm Long Giang, người con của họ đạo Cái Mơn.

Nguyện xin Thiên Chúa ǵn giữ ngọn đèn của các Tân Linh Mục được luôn cháy sáng từ buổi “ con hân hoan” đến lúc “con lom khom bước lên bàn thờ”…