Các Thầy Đại Chũng Sinh Tựu Trường

Giáo xứ Cái Mơn hiện có 6 thầy Đại chũng sinh đang được thụ huấn tại Đại chũng viện Thánh Quí, Cái Răng- Cần Thơ: 1 thầy năm thứ tư Thần Học; 2 thầy năm thứ hai Thần Học; 3 thầy năm thứ nhất Triết Học.

          Trong 3 tháng hè các thầy chỉ được nghỉ cho ḿnh 2 tháng, một tháng đi giúp tại một xứ đạo đưọc phân công. Nguyên tắc là như vậy nhưng trong thực tế, v́ phải lo cho tṛn các lớp giáo lư Rước Lễ lần đầu- Thêm Sức và Bao Đồng, chỉ kết thúc vào giữa tháng 8 nên các thầy được nghỉ từ 1 tháng đến tháng rưởi là nhiều.

          Ngoài ra khi về họ đạo các thầy c̣n lưu ư giúp cha sở có khi đến giờ chót, như trường hợp ở cái Mơn. Các thầy rất hài ḷng khi thấy họ đạo nhà có Web Site, chuyên viên không có, chỉ có cha sở bận rộn cả ngày, bài vở  để đó nhưng không  có thời giờ soạn ra. Thế là các thầy tự động mỗi người một phần việc làm cho xong rồi lên Honda đi ngay. Thật tội nghiệp và rất đáng biểu dương. Trong số anh em có thầy Paul Duy là người rất khá về công nghệ thông tin. Hy vọng sau nầy thầy sẻ giúp được nhiều cho Giáo Phận và họ đạo quê hương

          Chúc các thầy nhiều tài năng và thánh đức.

       Họ đạo Cái Mơn đang có dự tu : 3 cử nhân Anh văn

                                : 1 cử nhân kịch Trường Sân Khấu

                                : 2 Cao Đẳng kế toán tài chánh

                                :  2  Cao Đẳng cơ khí

                                :  20 sinh viên Đại Học và Cao đẳng

                                : 20 học sinh lớp 10- 11 và 12 đang t́m hiểu ơn gọi

 

Ngày hợp dự tu của Hạt Cái Mơn

Các Thầy Cái Mơn cùng với Cha sở

Các Thầy Cai Mơn tựu trường