NHỮNG THAY ĐỔI TẠI GIÁO XỨ CÁI MƠN

01/10. 2007

 

   

www.caimon.org mến chào

                

                        Năm 2007 giáo phận Vĩnh Long có thêm 7 tân linh mục. Cùng với việc cho bài sai các tân linh mục, Ṭa Giám Mục cũng đă xin lư lịch (1) của 50 anh em khác. Cũng không dễ dàng ǵ: người đến tuổi vể hưu, người bệnh xin nghỉ một thời gian, kẻ được hoán chuyển, người th́ lên chánh sở, có người khác được tách ra làm phó biệt cư… tất cả v́ nhu cầu mục vụ. Như bất cứ người dân nào, linh mục phải được an cư mới có thể phục vụ tốt, nhưng ngược lại giáo dân cũng cần có vị chủ chăn thích hợp với nhu cầu và hoàn cảnh của giáo xứ. Theo cách nói thời kinh tế thị trường th́ làm sao cho đôi bên đều có lợi. Điều lợi ở đây không phải là lợi lộc cá nhân mà là lợi cho việc truyền giáo và mục vụ. Linh mục hơn bất cứ ai khác luôn xem quyền lợi của giáo Hội là ưu tiên, có tác giả gọi đó là “nhân đức Giáo Hội”. Người có nhân đức nầy th́ tự nhiên sẽ có thêm nhiều nhân đức khác.

" Trong mhà Cha Ta có nhiều chổ ở". Người công giáo có cách nói rất hay: nhà chung. Ở trần gian nầy là nhà Giáo Hội, ngôi nhà Giáo Phận và sau hết là nhà xứ. Nơi nào cũng là nhà. Các linh mục vốn hiểu điều nầy nên việc thuyên chuyển không c̣n là vấn đề to lớn lắm, dẫu biết biết rằng mỗi chuyến "đi là chết trong ḷng một tí!"

       Kính chúc quí cha được nhiều trợ lực hồn xác trong nhiệm vụ vốn không mới, nhưng ở môi trường mới.

(1) nộp cho Nhà Nước cùng với đề nghị của Giám Mục       

 

Dịp nầy giáo xứ Cái Mơn cũng có những thay đỗi đáng kể.

Hiện t́nh như sau:

 

 

1/ Cha sở 

 

Giuse Nguyễn ngọc Thích

Hạt Trưởng, đặc trách tu sĩ Giáo Phận.

 

2/ Cha Phó

 

 

Antôn Nguyễn Minh Quân,

đặt trách giáo xứ Phú Hiệp và Bà Chủ.

Mục Vụ Thiếu Nhi Giáo Phận

 

3 / Cha Phó

 

 

Giuse Huỳnh Mộng Hùng

Giáo lư Hôn Nhân và Tân Ṭng; Văn Pḥng giáo xứ

Giáo họ Vĩnh Chính

 

4/  Cha Phó

 

 

Micae Nguyễn Thế Băo

Thiếu Nhi giáo xứ

Giáo họ Mỹ Sơn

 

5 / Cha Phó

 

 

 

Đaminh Lê Hoàng Sơn 

từ giáo xứ Băi Xan thuyên chuyển về

Thiếu niên giáo xứ

Giáo họ Quảng Ngăi

 

6/  Cha Phó

 

 

Phêrô Trần Thanh Xuân ,

từ giáo xứ Thành Triệu thuyên chuyển về;

Phó biệt cư đặt trách giáo xứ Bavát, và Giồng Keo.

 

7/  Phó Tế

 

 

 

 

Antôn Nguyễn Tri Phương ,

sẽ được thụ phong linh mục và phó Cái Mơn.

Thanh niên

Giáo họ Vĩnh B́nh và vườn nhà thờ

 

 

8/  Cha… 

 

 

Micae Lê quang Phát, (nguyên cha phó Cái Mơn)

chánh sở Giồng Dầu nhưng thiếu sức khỏe, thường ở   

Cái Mơn tịnh dưỡng.

          

 Xem h́nh ===>