www.caimon.org mến chào bạn   

Trung Tâm Hành Hương Đ́nh Khao

Kính Thánh Minh 

 

14 ấp Thanh Mỹ 1, xă Thanh Đức,

huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long.

Tel: 070.895333

Giám đốc Trung tâm : Lm. Tađêô Phạm văn Don (Đt: 070.849119)

Phụ tá thường trực   : Lm. Giuse Nguyễn tiến Khoa

 

 

Chương tŕnh sinh hoạt tại trung tâm

 

Đặc ân thiêng liêng dành cho khách hành hương đến viếng và cầu nguyện

tại nhà thờ Chánh Ṭa, trung tâm Đ́nh Khao, nhà thờ Cái Mơn và nhà thờ Mặc Bắc.

Dịp Năm Thánh 3/7/2003 – 3/7/2004,

Kĩ niệm 150 năm ngày tử đạo của thánh Philipphê Phan văn Minh.

Cái Mơn là sinh quán và là nơi an táng của thánh nhân.

Mặc Bắc là nơi vị thánh bị bắt.

Đ́nh Khao là pháp trường nơi thánh nhân chịu chém.

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sắc Lệnh Ṭa Thánh

     

Trung Tâm Hành Hương Đ́nh Khao

     

 
     

Mặt trước và mặt sau của bia đá đặt ở pháp trường Đ́nh Khao

nơi Thánh Minh chịu chém

 

 

Pháp trường ngày xưa có lẽ đă lỡ xuống sông Cổ Chiên. 50 năm về trước, tại nơi đây có những cây dương thật to nay không c̣n. Những cây dương hiện tại là con cháu của những cây dương đă được phước chứng kiến giây phút rùng rợn và linh thiêng : Giờ Thánh Minh bị trảm quyết  tuôn máu đào minh chứng đức tin.

Như những cây dương đối diện với trung tâm, khách hành hương của Giáo phận Vĩnh Long hôm nay, đặc biệt là người của giáo xứ Cái Mơn, Cái Nhum đến cầu nguyện, hát, diễn nguyện, rước kiệu, dâng hoa và dâng lễ cũng là con cháu năm sáu đời của những ông bà đă mua hàn, thấm máu chở về Cái Nhum, khâu đầu thánh nhân vào cổ, tẩm liệm và hôm sau chuyển về Cái Mơn cầu nguyện, dâng lễ và mai táng…

 

(xin xem mục Thánh Minh)

 

 

Nhà nguyện tại trung tâm Đ́nh Khao.

 

Cách đây 40 năm Đ́nh Khao là điểm truyền giáo của giáo xứ Chánh Ṭa Vĩnh Long. Nhà nguyện được xây tạm nay đă xuống cấp và rất bé nhỏ đối với trung tâm hành hương như hiện nay.

Ṭa Giám mục Vĩnh Long đă có được phép xây dựng ngôi nhà thờ mới và đang giải quyết một vài vấn đề trước khi khởi công.

Chúng ta chờ đợi.

 

Đại hội thiếu nhi tại trung tâm Đ́nh Khao ngày  02/7/2005.

Có 2000 đại diện thiếu nhi các họ đạo của Giáo phận Vĩnh Long

về tham dự : sinh hoạt, học hỏi và cầu nguyện.

 

Tại trung tâm Đ́nh Khao hàng năm có những ngày hội lớn như sau:

  1. 03/7 Hành hương kính Thánh Minh.
  2. Tháng 11 kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
  3. 15/8 Đại hội các dự tu nam nữ.
  4. 02/7 Ngày đại hội thiếu nhi của Giáo phận.