Giáo Phận      VĨNH LONG

www.caimon.org mến chào bạn

  

                                                            

     Nhà thờ Chính Ṭa Vĩnh Long

     141 Lư Thái Tổ, P 2, Tx Vĩnh Long

 070.824186

 

Thư Mục Vụ:

Thư mục vụ 18/12/2008 (Buồn!)

 
 

Thư mục vụ 15/01/2006

Thư mục vụ 02/02/2006
 

Thư mục vụ mùa chay 2007

Ngày Thiếu Nhi của Giáo Phận

 

 

I. 

LƯỢC SỬ

 

 

II.

TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH

 

 

III.

CÁC ỦY BAN GIÁM MỤC

 

 

IV.

SỐ LIỆU THỐNG KÊ

 

 

V.

ĐẶC ĐIỂM GIÁO PHẬN

 

 

VI.

DANH SÁCH LINH MỤC

 

 

VII.

D̉NG TU:

 

 

            

           

            

 

- Mến Thánh Giá Cái Mơn

- Mến Thánh Giá Cái Nhum

- Ḍng Kitô Vua

 

 

 

VIII. 

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG

 

 

         

            - Fatima Vĩnh Long

            - Đ́nh Khao Vĩnh Long             

            - La Mă Bến Tre

 

 

 

IX.

CÁC GIÁO HẠT

 

 

X. 

SINH HOẠT TRONG GIÁO PHẬN

 

 

 

            - Thuyên Chuyển Linh Mục

            - Nhận Nhiệm Sở Mới

 

 

 

XI.

H̀NH ẢNH VỀ GIÁO PHẬN

 

 

 

- Các Giám Mục

- Vài h́nh ảnh xưa

 

 

 

XII.

THÁNH NHÂN CỦA GIÁO PHẬN

             - Thánh Philipphê Phan văn Minh

             - Thánh Giuse Nguyễn văn Lựu