www.caimon.org mến chào bạn  

LƯỢC SỬ

- Năm 1723 Cha José García, trách nhiệm dùng Chợ Quán, Ngài đến tận Cái Hô, Cái Mơn, Cái Nhum.

- 16/06/1800 Đức Cha Jean Labartette, Gioang lập ḍng Mến Thánh Giá tại Cái Nhum.

- 1844 Đức Cha Dominique Lefebvre Ngải lập ḍng Mến Thánh Giá Cái Mơn.

- 6/1821 Cha Odorico Giomei di Collodi Phương đến cửa hàng, xuống vùng Chợ Quán học tiếng và phong tục, ít tháng sau Cha được cử đến miền lục tỉnh có trụ sở chính ở Cái Mơn. Năm 1834 Cha tử đạo.

Cái Nhum là trung tâm truyền giáo của các Cha ḍng Phanxico trên một thế kỷ, Cha Phương là một vị cuối cùng phục vụ tại đây.

- 1850 Cái Nhum, Cái Mơn, Băi Xan trở thành giáo xứ lớn có linh mục phục vụ.

Thời cấm đạo của nhà Nguyễn các thừa sai, linh mục, tu sĩ, giáo dân đă minh chứng tin mừng trước nhà cầm quyền bằng chính mạng sống trong số này nổi bật Cha Thánh Philipphê Phan Văn Minh (Cái Mơn) và Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu (Trùm họ Mặc Bắc).

-  8/01/1938 Toà Thánh ban sắc chỉ tách: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre và Sa Đéc để thành lập giáo phận Vĩnh Long.

Đức Cha Phêrô Ngô Đ́nh Thục làm giám mục tiên khởi. Giáo phận gồm 47 linh mục Việt Nam, 3 thừa sai, 24 chủng sinh, 61 tiểu chủng sinh, 45318 giáo dân và 1780 tân ṭng. Giáo phận chia 7 hạt, 35 giáo xứ, 106 giáo họ.

-  15/08/1944 khai giảng Tiểu Chủng Viện Á Thánh Phan Văn Minh với 170 chủng sinh.

Tu hội sư Huynh Ky Tô Vua được thành lập với 38 sư Huynh và 100 đệ tử.

Ḍng Mến Thánh Giá Cái Mơn và Cái Nhum có 400 nữ tu.

- 24/11/1960 giáo phận được nâng lên Chính Toà. Đức Cha Antôn Nguyễn Văn Thiện là giám mục Chính Toà Vĩnh Long thay cho Đức Cha Ngô Đ́nh Thục ra Huế làm tổng giám mục.

- 1961 Đức Cha Nguyễn Văn Thiện lập trung tâm truyền giáo tại ngă ba đi Cần Thơ,

- 1964 nơi đây trở thành chủng viện cho 3 giáo phận . Trung tâm truyền giáo dời về Cầu Vồng. Đức Cha Thiện bệnh, nghỉ hưu, Đức Cha Giacobê Nguyễn Văn Mầu trở thành giám mục Chánh toà 1968.

- Sau 68 năm thành lập giáo phận nay chia ra 10 giáo hạt, 84 giáo xứ, 164 linh mục và 183.800 giáo dân.

-  03/07/2001 Toà Thánh chấp thuận cho Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu nghỉ hưu và trao quyền cho coi sóc giáo phận cho Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân.

 

CÁC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VĨNH LONG

Từ ngày mới thành lập đến nay

       

 

Giám Mục tiên khởi

giáo phận Vĩnh Long

1938 - 1962

Đc Antôn

Nguyễn v Thiện  (hưu)

1962 - 1968

Đức Cha Giacôbê

Nguyễn văn Mầu (hưu)

1968 - 1974

              

      

                                                  

Đức Cha Raphae

Nguyễn văn Diệp (hưu)

1975 - 2000

 Đức Cha Tôma Tân

2000 --->

Đức Cha Isidoro Dumortier

Nguyên cha sở họ Cái Mơn