www.caimon.org mến chào bạn  

THUYÊN CHUYỂN LINH MỤC TRONG TỈNH BẾN TRE

01.01.2006

 

Sau Tết Bính Tuất các linh mục được thuyên chuyển đă bắt đầu đến nhiệm sở mới như sau:

    

Danh sách

Nhiệm sở cũ

Đến giáo xứ mới

 

1.

 

Cha  Gioakim

        Nguyễn văn Quang  

Chánh xứ Cái Bông

          (Giồng Tre)

Chánh xứ Hàm Luông

                (Cầu Bắc)

2.   

 

Cha Giacôbê

        Nguyễn Huỳnh Tươi 

Chánh xứ Ba Châu 

 

Chánh xứ Cái Bông

 

3.

 

Cha Tôma

       Trần Quốc Hùng

Chánh xứ Hám Luông

 

Chánh xứ Ba Châu

 

4.

 

Cha Đaminh  

       Bùi văn Đằng 

Phó Cái Mơn  

 

Chánh xứ Mỹ Sơn

 

5.

 

Cha Phaolô

       Lê văn Nhẫn

Phó Bến Tre

 

Chánh xứ Giồng Quít

 

6.

 

Cha Micae

       Lê Quang Phát

Phó Cái Mơn 

 

Chánh xứ Giồng Dầu